Kan man vara sambo även om man är folkbokförda på olika adresser?

FRÅGA
Vad krävs för att man enligt lag ska betraktas vara i samboförhållande och för att sambolagen ska gälla? Om båda inte är skrivna på samma adress (dvs endast den ena är skriven på den bostad båda bor i medans den andra är skriven någon annanstans), kan man ändå anses som sambo i lagens mening?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör samboförhållanden vilket regleras i sambolagen.

För din fråga är 1 § av intresse. Det fastslås i 1 § 1 st. att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll ska anses vara "sambor". Utöver detta nämns i 1 § 2 st. att man är sambor om man lever under äktenskapsliknande former.

Det finns alltså inte något krav att man måste vara folkbokförda på samma adress. Utan det avgörande är: (i) att man bor tillsammans och (ii) har gjort så i mer än ungefär ett halvår, (iii) att man lever i ett parförhållande samt (iv) att man delar kostnader och hushållsarbete i hemmet.

Viktigt att tänka på är dock att om det skulle bli tvist i domstol är det upp till er att bevisa att ni är/var sambor trots folkbokföring på olika adresser. Detta slipper man om man är folkbokförda på samma adress, eftersom det i så fall finns en presumtionsregel som säger att man ska utgå från att samboskap föreligger om båda personerna är folkbokförda på samma adress och har varit det under en längre tid (se prop. 1986/87:1 s. 253).

Sammanfattningsvis kan man alltså anses som sambor i lagens mening även om man inte är folkbokförda på samma adress. Det som är av betydelse är att man uppfyller kraven i 1 §. Notera dock att vi en eventuell tvist i domstol skulle en helhetsbedömning av ert förhållande behöva göras för att se om ni uppfyller kraven, vilket inte hade behövts om ni varit folkbokförda på samma adress eftersom man då presumerar samboskap.

Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna vid fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll