Kan man vara god man trots att man själv har en god man?

2021-04-10 i God man
FRÅGA
Hej kan jag vara god man för en annan person när jag själv har en god man??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring gode män finns i Föräldrabalken (FB).

Den som utses som god man ska enligt bestämmelser i FB vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämpligt". Att du själv har en god man är inget hinder i sig, men det kan påverka bedömningen av om du anses som "lämplig". Vid denna bedömning tas även faktorer som ditt brottsregister, om du förekommer i Kronofogdens register, om du har fler ställföreträdaruppdrag som gör det svårt för dig att sköta ytterligare ett uppdrag m.m. Det finns däremot ett uttryckligt hinder mot att vara god man för den som har förvaltare (11 kap 12 § FB). Det är kommunens överförmyndare som tar beslutet, och alltså bedömer om du uppfyller de kvalifikationer som krävs för att få vara god man.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (508)
2021-05-13 Hur mycket är arvodet och ersättningen till en god man samt hur ofta sker betalning?
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?

Alla besvarade frågor (92257)