Kan man vara god man trots att man själv har en god man?

2021-04-10 i God man
FRÅGA
Hej kan jag vara god man för en annan person när jag själv har en god man??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring gode män finns i Föräldrabalken (FB).

Den som utses som god man ska enligt bestämmelser i FB vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämpligt". Att du själv har en god man är inget hinder i sig, men det kan påverka bedömningen av om du anses som "lämplig". Vid denna bedömning tas även faktorer som ditt brottsregister, om du förekommer i Kronofogdens register, om du har fler ställföreträdaruppdrag som gör det svårt för dig att sköta ytterligare ett uppdrag m.m. Det finns däremot ett uttryckligt hinder mot att vara god man för den som har förvaltare (11 kap 12 § FB). Det är kommunens överförmyndare som tar beslutet, och alltså bedömer om du uppfyller de kvalifikationer som krävs för att få vara god man.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96583)