Kan man välja god man själv?

2021-02-18 i God man
FRÅGA
Hur gör jag för att själv få bestämma vem jag vill ha till gode man . Frågan gäller för framtida eventuella behov.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).

Huvudregeln om godmanskap hittar du i FB 11 kap. 4 §. En person som på grund av antingen

- sjukdom,

- psykisk störning,

- försvagat hälsotillstånd eller

- liknande förhållande

behöver hjälp med att antingen

- bevaka sin rätt

- förvalta sin egendom eller

- sörja för sin person (personlig omvårdnad)

ska få en god man förordnad av tingsrätten om det behövs.

God man och förvaltare
Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. I det fall om du föreslår en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Du har således en möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägra krav vad avser ställföreträdarens lämplighet.

Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i dem flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register. Du kan skriva i testamente eller annan form av viljeförklaring att en viss person ska utses till din gode man i framtiden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96583)