FrågaFAMILJERÄTTGod man18/02/2021

Kan man välja god man själv?

Hur gör jag för att själv få bestämma vem jag vill ha till gode man . Frågan gäller för framtida eventuella behov.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).

Huvudregeln om godmanskap hittar du i FB 11 kap. 4 §. En person som på grund av antingen

- sjukdom,

- psykisk störning,

- försvagat hälsotillstånd eller

- liknande förhållande

behöver hjälp med att antingen

- bevaka sin rätt

- förvalta sin egendom eller

- sörja för sin person (personlig omvårdnad)

ska få en god man förordnad av tingsrätten om det behövs.

God man och förvaltare
Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. I det fall om du föreslår en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Du har således en möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägra krav vad avser ställföreträdarens lämplighet.

Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i dem flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register. Du kan skriva i testamente eller annan form av viljeförklaring att en viss person ska utses till din gode man i framtiden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000