Kan man välja förvaltare?

2020-04-20 i God man
FRÅGA
Kan min sambos föräldrar, tvinga sin egen son, han är 36 år och har förvaltare, till vad som helst mot sin vilja? Dom respekterar inte hans vilja eller vårt privatliv alls, dom lägger sig alltid i allt. Dom behandlar honom som om han vore omyndigförklarad pga sin lindriga diagnos och han mår inte bra alls utav deras maktbeteende! Dom vill styra allt och sen skyller dom ifrån sig allt på mig, inte okej alls. Jag likaså min sambo vill inte ha dom här och nu tvingar dom honom att ha kontakt med sin fd förvaltare, enbart för att hans föräldrar är vän med den personen, men det måste han få välja själv. Eller har man ingen vilja eller rättigheter alls pga man har förvaltare? Hans nya förvaltare o hans boendestödspersonal säger att det är upp till honom vilka han vill ha kontakt med och inte!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Min tolkning av din fråga är, att du undrar om din sambo har rätt att själv avgöra vem hans förvaltare ska vara eller om han måste ha sin tidigare förvaltare.

Omyndighetsförklaring?

Först och främst bör påpekas att institutet om omyndighetsförklaring avskaffades år 1989 och ersattes med förvaltarskap. Detta innebär att alla personer som är 18 år är myndiga. Ambitionen är att var och en ska ha rätt till sin personliga integritet och därmed beakta möjliga minsta intrång för den enskilda.

Vad innebär det att ha förvaltare och kan man välja?

Reglerna om förvaltarskap hittas i 11 kap. Föräldrabalken. Av 11 kap. 7 § föräldrarbalken kan man utläsa att förvaltaren ska hjälpa den enskilda att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Förvaltaruppdraget anpassas till den enskildas behov i de enskilda fallet. Förvaltarskapet är således inte standardiserat utan skiljer sig väsentligt beroende på den enskildas behov av hjälp.

När man utser en förvaltare finns det flera krav som ställs på personen. I lagen nämns att förvaltaren ska vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person". Enkelt innebär det att förvaltaren ska vara trovärdig och lämplig att företa de handlingar åt personen, utan att utnyttja sin ställning som förvaltare. Som exempel kan nämnas att man regelmässigt tittar i den potentiella förvaltarens belastningsregister. Om det finns en viss person som din sambo önskar ska personen tillsättas som förvaltare om det inte finns starka skäl emot det, ex. att man bedömer att personen kommer ha svårt att sköta uppdraget, se 11 kap. 12 § föräldrabalken.

Sammanfattningsvis kan man alltså fastslå att det faktum att din sambo har förvaltare inte innebär, att han inte har en egen vilja. En förvaltare ska bevaka och förvalta din sambos egendom ex. ingå avtal åt din sambo. Din sambo ska enligt huvudregeln själv avgöra vem han vill ha som förvaltare och detta följs regelmässigt av domstolen om man inte bedömer att förvaltaren skulle vara klart olämplig. Med detta sagt så behöver din sambo inte ha sin före detta förvaltare om han är nöjd med den han har nu. Vad avser beteendet hos dina sambos föräldrar är detta tyvärr inget som jag kan hjälpa dig med, men som ovan nämnts har din sambo rätt till sin egna fria vilja, detta innefattar bl. a. vem han väljer att umgås med.

Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline.

Vänligen.

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89684)