Kan man utvisas om man riskerar dödsstraff?

2017-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en person kan bli utlämnad till USA även om man skulle riskera att bli dömd till döden i en rättegång.Jag menar givetvis de delstater i USA som använder sig av dödsstraffet.För det är väl helt omöjligt att utvisa en person till ett land där den personen riskerar att dödas eller skadas?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

De tillämpliga reglerna finns i utlänningslagens 12 kapitel.

Där anges bl a att man aldrig får verkställa utvisning till ett land om det finns skälig anledning att anta att personen skulle riskera att straffas med döden. (12 kap. 1 § Utlänningslagen)

Förbudet är absolut, vilket innebär att det inte finns några undantag till bestämmelsen. Förbudet gäller även i de fall att man riskerar bli torterad, utsatt för kroppsstraff och liknande.

Principen, som kallas för principen om non-refoulement, har sin grund i folkrätten, där man bland annat kan hitta stöd för den i Flyktingkonventionens artikel 33, artkel 3 i Europakonventionen, och i artikel 3 i FNs konvention om förbud mot tortyr.

Det är med andra ord både enligt svensk lag och enligt internationell rätt förbjudet att utvisa någon till ett land där de riskerar straffas med döden eller riskerar vissa svårare typer av skada.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga, använd gärna annars kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97412)