FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/11/2018

Kan man utses till suppleant till styrelsen i ett aktiebolag om man har betalningsanmärkningar?

Får man vara suppleant i en firma som ska starta ett ab om man har betalningsanmärkningar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är det valfritt för bolagsstämman att utse suppleanter till styrelsen, men under vissa förutsättningar är det ett krav att minst en sådan utses (8 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen). För suppleanter tillämpas de regler som gäller för styrelseledamöter (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen).

I aktiebolagslagen uppställs vissa begränsningar avseende vem som kan utses till suppleant. En juridisk person kan inte vara suppleant (8 kap. 10 § aktiebolagslagen). Inte heller den som är underårig, i konkurs eller som har förvaltare (8 kap. 11 § aktiebolagslagen). Vidare kan en person som har näringsförbud inte utses till suppleant (8 kap. 11 § aktiebolagslagen). Slutligen får det inte utses någon som inte avser att ta del i sådan verksamhet som enligt lag ankommer på styrelsen (s.k målvakt i bolaget) (8 kap. 12 § aktiebolagslagen). Betalningsanmärkning uppräknas emellertid inte i aktiebolagslagen som ett hinder för att utses som suppleant i ett aktiebolag.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000