Kan man utse god man i förväg?

FRÅGA
Kan jag utse mina barn som god man innan jag har behov av en sådan? Dvs medans jag är myndig och vid mina sinnens fulla bruk utse en framtida god man?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

God man regleras i Föräldrabalken (FB), se här

För att få god man

För att Ni ska kunna få en god man utsedd krävs att Ni har ett behov av en god man. Sådant behov anses föreligga om ni som myndig person, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka Er rätt, förvalta Er egendom eller sörja för Er person. Då ska tingsrätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för Er, 11 kap 4 § FB.

Det är alltså domstolen som utser Er gode man och avgör om Ni kan få en sådan.

Kan Era barn vara god man?

För att någon av Era barn ska kunna utses till Er god man krävs att överförmyndarnämnden i Er kommun anser att Ert barn är rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person. Föreslår Ni själv Ert barn som god man ska den personen förordnas om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget, 11 kap. 12 § FB.

Slutsatsen blir således att det inte går att utse vem av Era barn som ska vara Er gode man i förväg. Det är först när Ni har behov av det som Ni kan, genom domstolen, få ett av Era barn utsett som god man.

Om Ni vill ha hjälp i dagsläget men inte utse en god man rekommenderar jag att Ni ger ett av Era barn en fullmakt att företräda Er i de angelägenheter Ni vill ha hjälp med.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (470)
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?
2020-10-09 Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?
2020-09-30 Kan god man agera efter huvudmans död?

Alla besvarade frågor (85316)