FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/07/2018

Kan man utfärda pass utan båda vårdnadshavares medgivande?

Hej!

Min vän har gemensam vårdnad för sin son. Pappa flyttat utomlands och kan inte komma tillbaka i närmaste tid. Barnen behöver förnya passet och pappa ge tillåtelse till mamma att underskriva i hans namn för at fixa barnens pass. Vad ska hon göra? Vilken straff kan hon få?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om utfärdande av pass finns i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664). Pass ska enligt huvudregeln inte utfärdas om inte båda vårdnadshavarna (i fallet din vän och pappan) har lämnat medgivande. Undantaget är om det finns synnerliga skäl (7 § p2 Passlagen). Om ett medgivande från den ena föräldern inte kan inhämtas ska socialnämnden kontaktas för ett utlåtande (3 § andra stycket Passförordningen).

I lagen står inte exakt vad som utgör synnerliga skäl. För vägledning kan förarbetena till lagen användas i vilka det framgår att synnerliga skäl kan finnas om den ena föräldern inte kan ge sitt medgivande för att hen befinner sig utomlands men annars uppenbart skulle ha gett sig medgivande (prop. 1977/78:156 s.43). Detsamma framkommer i Rikspolisstyrelsens allmänna råd om pass (9 § RPSFS 2009:14 FAP 530-1).

Mitt råd är att din vän kontaktar passexpeditionen hos polisen för att ansöka om pass till barnet. Hon får förklara omständigheterna som du förklarat i din fråga. Möjligheten att få pass utan pappans medgivande är i undantagsfall, varför det sannolikt inte kommer att godkännas direkt. Polisen kommer att begära ett utlåtande från socialnämnden. Det borde dessutom vara till din väns fördel om socialnämnden kan få kontakt med pappan på något sätt. Du kan även rekommendera din vän att hänvisa till det svar jag har gett dig vid ansökan och att det åtminstone finns en möjlighet att få ett pass utfärdat utan båda vårdnadshavarnas samtycke.

Ytterligare ett alternativ är hon ber pappan underteckna ett medgivande och skicka till henne. Pappan måste inte vara närvarande vid ansökan utan ett skriftligt medgivande som inte är äldre än en månad är möjligt. Blankett för medgivande finns att skriva ut från polisens hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”