Kan man upprätta ett skriftligt avtal gällande barnets boende för att undvika konflikt i framtiden?

Hej,

Jag och min sambo skall flytta, byta kommun och starta ett liv där vi båda jobbar.

Fadern till mitt barn bor kvar i vår nuvarande kommun och är vag över vår flytt.

Det känns som att vi kan vara överrens om att vi får flytta och att barnet kan fortsätta bo hos mig och därmed byta förskola.

Idag bor barnet vart annan helg hos sin far, där imellan så bor barnet på heltid hos mig. Sedan vi separerade så har fadern varit helt oengagerad i både klädköp, leksaker, tid med barnet och allt där till. Oavsett semestertider så ses de aldrig mer än vart annan helg.. på faderns bevåg. Han har nämnt att han ville ha barnet vartannan vecka men inte fören hösten då det skulle festas i sommar först och därefter skall körkort tas, (kört på fyllan och måste lämna prov i 6 mån alkoholfri)

Därför så känns det som att man skulle haft ett godkännande av han i skrift, att vi får flytta och barnet kan byta skola så att han inte säger något om 2 månader efter vi flyttat.

Är det vanligt med ett skriftligt avtal föreldrar imellan? Hur kan ett sådant se ut? Är det bindande?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om ditt barn eller inte. Jag misstänker dock att ni har det eftersom ni tycks samarbeta i de stora frågorna kring barnet. När man har gemensam vårdnad har man nämligen båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor kring barnet. Dessa frågor är till exempel var barnet ska bo och gå i skolan.

(6 kap 11 § föräldrabalken - FB).

Ni vårdnadshavare har möjlighet att fritt avtala om barnets boende och skola och det finns inga formella krav på att överenskommelsen ska vara skriftlig. En muntlig överenskommelse är alltså lika bindande! Dock kan en skriftlig överenskommelse rekommenderas om man befarar samarbetssvårigheter eller att ena parten kan komma dra tillbaka sitt godkännande. Om du vill upprätta ett skriftligt avtal ska detta godkännas först av er båda och sedan av socialnämnden. Man kan även fastställa ett beslut via domstol (6 kap 14a § FB).

Avgörande i beslutet om avtalet kommer godkännas är vad som anses vara barnets bästa. Man eftersträvas att barn ska ges möjlighet till god kontakt med båda sina föräldrar. Går fadern till ert barn med på er flytt och byte av skolan ser jag dock inga hinder till varför ett sådant avtal inte skulle godkännas. Du skriver att han i nuläget har ert barn varannan helg och att detta kommer kunna fortskrida även efter er flytt.

Vad du kan göra

I första hand kan du diskutera vidare med barnets pappa för att få klarhet i hans ståndpunkt ytterligare. Om han godkänner er flytt och skolbytet muntligt är detta avtal giltigt. Om du ändå vill säkra upp med ett skriftligt avtal kan du vända dig till socialnämnden i din kommun. Socialnämnden kan hjälpa dig att upprätta ett avtal om vad ni kommit överens om och godkänna detta.
(6 kap 17 a § FB).

Även om ni inte kan komma överens kan socialnämnden bistå med samarbetssamtal som förhoppningsvis kan leda fram till ett avtal.
(6 kap 18 § FB).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.


Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”