Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?

2020-09-17 i Avtal
FRÅGA
Framtidsfullmakt - Jag och min hustru avser att utfärda en framtidsfullmakt. Kan dennavara gemensam eller krävs 2 separata och har ni förslag till lämplig mall?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar vilka formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Regler om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte länge har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten får omfatta personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).

Vilka formkrav måste vara uppfyllda för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakt). Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Av framtidsfullmakten ska det framgå: 1) Att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar, 4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).

Sammanfattning

En framtidsfullmakt är ett individuellt dokument som en fullmaktsgivare ger till någon annan, vilket betyder att det endast kan finnas en fullmaktsgivare i en framtidsfullmakt. Du och din hustru bör därför upprätta varsin framtidsfullmakt och inte en gemensam.

Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt för dig, och en framtidsfullmakt för din hustru. Våra mallar för framtidsfullmakter hittar du här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91293)