FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/05/2015

Kan man upphäva ett riktigt faderskap?

Hej! Jag har en dotter på snart 3år och när hon föddes ville hennes pappa skriva på faderskapet, även om vi aldrig vart tillsammans. Nu står han som hennes pappa fast han bor inte här i Sverige utan i Chile och sedan dess har han aldrig funnits där för henne varken ekonomiskt eller fysiskt, jag undrar då om det går på något sätt att ta bort honom på faderskapet då han förtjänar inte namnet far.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det ligger i barnets bästa att ett riktigt faderskap fastställs. I detta fall finns ett faderskap fastställt och det enda egentligen sättet att upphäva faderskapet är att faderskapet blivit fel fastställt. Har det blivit fastställt fel måste modern, barnet eller den nuvarande fadern väcka talan om detta i domstol och har då också bevisbördan för att faderskapet är felaktigt. Vanligtvis kontrolleras detta genom DNA-test. Är mannen barnets verkliga fader kan detta därmed inte upphävas. Detta beror på att det anses ligga i barnets bästa att ha ett fastställt faderskap, även om ingen kontakt finns.

Gabriella LundqvistRådgivare