Kan man undvika svensk skatt vid försäljning av kryptovalutor i Portugal?

Slipper jag betala skatt på kryptovinst om jag flyttar till Portugal? Tänkte om Portugal fortfarande har exklusiv beskattningsrätt som innebär att Sverige inte har rätt att beskatta vinster i krypto om man bor i Portugal? Då skulle jag kunna flytta och sälja av min vinst i Portugal för att undvika den svenska skatten? Står dock att Sverige drog sig ur skatteavtalet med Portugal: Den 2 juni 2021 beslutade riksdagen att säga upp avtalet. men står inget om krypto? Bara om pensionsinkomster, utdelningar (svenska aktier) och kapitalvinster (vid försäljning av aktier). Så Vad är det som gäller? Går det fortfarande att sälja av vinsten av krypto i Portugal för att undvika svensk skatt?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur beskattningen kommer att se ut om du flyttar från Sverige till Portugal och därefter gör vinst när du säljer kryptovalutan i Portugal. 

I din situation aktualiseras inkomstskattelagen vilket förkortas IL. 

Beskattning vid försäljning av kryptovaluta:

Utgångspunkten är att man ska betala skatt vid försäljning av kryptovalutor. Beskattningen kan se olika ut beroende på om man handlar kryptovalutorna inom ramen för näringsverksamhet eller som fysisk person. 

För fysiska personer som säljer kryptovalutor kommer beskattningen av vinst ske i inkomstslaget kapital. Enligt 41 kap. 1§ IL reglerar att inkomster och utgifter på grund av tillgångar och skulder i form av kapitalvinster och kapitalförluster hänförs till inkomstslaget kapital. 

Kapitalvinst regleras i 41 kap 2§ IL som en vinst vid avyttring av tillgångar. Det innebär att om man säljer kryptovaluta till vinst så har man gjort en kapitalvinst. Avyttring regleras i 44 kap. 3§ IL som försäljning byte och liknande överlåtelse av tillgångar. 

Kapitalvinsten enligt 44 kap. 26§ IL tas upp som intäkt det beskattningsår som tillgången avyttras. Skattesatsen är på 30% för inkomst av kapital enligt 65 kap 7§ IL för överskottet. 

Sveriges internationella skatteregler:

Utgångspunkten är att man kan vara begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig i Sverige. 

För obegränsad skattskyldighet i Sverige för fysiska personer regleras i 3 kap IL. I 3 kap. 3§ IL föreskrivs att man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man antingen är bosatt i Sverige, är stadigvarande vistande i Sverige eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige. Om du skulle flytta till Portugal skulle du varken vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistande i Sverige men du kan fortfarande ha väsentlig anknytning till Sverige. I 3 kap 7§ IL görs en uppräkning vad man beaktar när någon är obegränsat skattskyldig till exempel den fysiska personen har medborgarskap i Sverige, om vistelse utomlands inte är varaktig, om bostad för åretruntbruk finns i Sverige etc. Man gör en helhetsbedömning varje gång 

Enligt 3 kap 7§ 2st IL regleras en presumtion om att man har en väsentlig anknytning till Sverige i 5 år från dagen man flyttade utomlands förutsatt att man har svenskt medborgarskap eller varit bosatt i Sverige i 10 år. Detta kan dock motbevisas av den skattskyldige som måste bevisa att det inte finns någon väsentlig anknytning till Sverige.

Innebörden av obegränsad skattskyldighet är att skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet. Vilket även inkluderar försäljning av kryptovalutor.

Det innebär att man riskerar att bli dubbelbeskattad i fler länder. För att undvika dubbelbeskattning har Sverige upprättat flertal skatteavtal med andra länder för att reglera skatten när flera länder kan beskatta den skattskyldige. Sverige har sagt upp sitt skatteavtal med Portugal vilket innebär att det finns en risk för dubbelbeskattning. Portugal har för tillfället en 0% skatt på vissa kryptovalutor men planerar att börja beskatta kryptovalutor till en skattesats på 28%. 

För att sammanfatta kan du tvingas betala svensk skatt på din försäljning av kryptovaluta om du är obegränsat skattskyldig i Sverige genom väsentlig anknytning om du skulle flytta till Portugal. För att inte bli skattskyldig måste du då visa att du inte har en väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap 7§ 2st IL.  

Har du någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”