Kan man undvika att försäljning av fastighet till en bröstarvinge blir förskott på arv?

Hej. Tänkte sälja vår fastighet till äldsta dottern. Det jag undrar är:Måste vi värdera om huset för att få fram marknadsvärdet? Tänker på allt som har med ett förtidigt arv att göra. Har 2 yndre barn åxå. Kan man kanske kringgå detta genom att sälja till dotterns pojkvän ist ?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om förskott på arv behandlas i ärvdabalken. En gåva som ges till en bröstarvinge under ens livstid presumeras vara ett förskott på arv (6 kap 1§ ärvdabalken). Med bröstarvinge menar man i första hand era barn, i andra hand era barnbarn. Med gåva menar man att det måste finnas ett gåvomoment. Även försäljning till underpris kan därför anses vara en gåva i lagens mening (NJA 1939 s. 171). Om ni därför inte värderar om huset för att få fram dagens marknadsvärde och säljer till ett betydande underpris skulle det kunna gå in under begreppet gåva. I så fall skulle det kunna anses vara ett förskott på arv.

Presumtionen om förskott på arv kan brytas

Presumtionen om att det är ett förskott på arv kan brytas (6 kap 1 § ärvdabalken). Antingen genom att det har föreskrivits eller om det framgår av omständigheterna. Min rekommendation är då att göra det tydligt genom att föreskriva att det inte ska vara ett förskott. Detta kan man göra på flera olika sätt, t.o.m. genom muntliga yttranden. Problemet med det är att det kan vara svårt att bevisa att de muntliga yttrandena har ägt rum. För att vara på den säkra sidan är det därför bra att ha det skriftligt. Detta kan göras t.ex. genom en gåvohandling. Man kan även förklara i ett testamente att försäljningen inte ska ses som ett förskott på arv.

Är möjligt att sälja till dottern.

För att sammanfatta, det är möjligt för er att sälja till er dotter. Ni kan antingen:

-Se till att sälja fastigheten för marknadsvärdet eller

-Föreskriva att gåvan inte är ett förskott på arv.

Annars är det förstås möjligt att sälja till er dotters pojkvän istället.

Om ni skulle behöva hjälp med upprättande av gåvobrev eller testamente kan jag rekommendera att ni vänder er till våra jurister. Gåvobrev kan upprättas online medan ni får boka en tid för upprättande av testamente.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning