Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?

2021-11-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min fru är skilda och hon bor i en annan stad med vår snart 15 - åriga son och dottern bor hos mig. Då jag bor och jobbar en bit bort och min son har diverse diagnoser så har min exfru en hel del möten i staden där de bor kring vår sons mående. Min exfru undrar om hon kan få ensam vårdnad, för att då slippa ha mina underskrifter varje gång som hon besöker sjukvård och instanser kring honom då jag har svårt att komma iväg till dem. Jag undrar om man istället kan skriva ett avtal och där HON SJÄLV kan tillåtas att skriva under diverse saker kring vår son, MEN att jag fortfarande står med som vårdnadshavare? Jag blir tacksam för svar:)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag

Regler om vårdnad av barn hittar du i 6 kap Föräldrabalken (FB). Lagen hittar du här.

Regler om fullmakt hittar du i Avtalslagen (AvtL). Lagen hittar du här.

Grundläggande om vårdnadshavare

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem (6 kap 2§ FB). I er situation verkar det som att ni har gemensam vårdnad. En vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap 11§ FB). Eftersom ni båda är vårdnadshavare gäller detta er två tillsammans (6 kap 13§ FB).

Utgångspunkt

Jag kommer att utreda två möjliga alternativ för att lösa er situation, där det första alternativet grundar sig på att den ena föräldern får ensam vårdnad och där det andra alternativet baseras på att vårdnaden förblir gemensam men att ni upprättar en vårdnadsfullmakt.

Alternativ 1: Ensam vårdnad

Det första alternativet för att lösa er situation hanteras genom att modern får ensam vårdnad. Detta kan ske antingen genom ett avtal (6 kap 6§ FB) där ni båda är överens eller genom en domstolsprocess genom att ni båda eller endast en av er begär en förändring i vårdnaden (6 kap 5§ FB).

Om man vill yrka på en förändring i vårdnaden så ska man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort barnet bor på (6 kap 17§ FB). Domstolen ska då ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5§ st. 2 FB). Några detaljer om er familjesituation framgår inte, men det ska generellt sett krävas ganska mycket för att man ska bevilja någon ensam vårdnad mot någons vilja.

En förutsättning för att få ensam vårdnad istället genom avtal är att även du går med på att hon ska få ensam vårdnad. Om ni väljer att skriva ett sådant avtal så ska det först och främst vara skriftligt, men det behöver också godkännas av socialnämnden för att vara giltigt (6 kap 6§ FB). Socialnämnden ska här göra en bedömning baserat om en ensam vårdnad skulle vara oförenligt med barnets bästa eller inte. Man ska lägga särskild vikt vid att barnet ska ha en god kontakt med båda sina föräldrar och i första hand strävar man mot en gemensam vårdnad.

Alternativ 2: En vårdnadsfullmakt

Det andra alternativet och det som kanske lämpar sig bäst för er situation är att upprätta en vårdnadsfullmakt.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt upprättas för att en person ska ha rätt att företräda en annan med rättslig bindande verkan. Om en vårdnadshavare är oförmögen att utöva sin vårdnad så kan man skriva en fullmakt (2 kap 10§ Avtalslagen).

Vad är en vårdnadsfullmakt?

Det är en fullmakt som i er situation skulle medföra att modern har en ensam rätt att ta beslut och skriva under på saker som rör barnet. Det centrala här dock jämfört med alternativ 1 är att du fortfarande behåller vårdnaden. Viktigt är också att det är du som ska upprätta en sådan fullmakt, modern kan inte tvinga dig att göra det mot din egen vilja.

Fullmakten bör bland annat innehålla namn och personnummer på barnet samt din och moderns underteckningar. Det ska framgå tydligt vad fullmakten ska gälla, det vill säga i vilka frågor som modern ensam kan besluta i. Det ska också framgå om fullmakten endast ska löpa under en specifik tid, annars kommer den gälla tillsvidare till dess att du återkallar den (2 kap 16§ Avtalslagen).

Vill du läsa mer om fullmakt finns detta reglerat i Avtalslagen, du hittar den här.

Jag skulle råda er att ta hjälp av en utbildad jurist för att upprätta fullmakten eftersom det kan vara komplicerat. Vi på lawline kan hjälpa er med detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea Hood
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98575)