Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?

2021-08-31 i Faderskap
FRÅGA
Hejsan kan man tvinga en person att ta blodprov om man inte är misstänkt för brott? Dvs jag har inte begått brott men vägrar att göra ett faderskapstest.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om du i samband med ett faderskapstest är skyldig att lämna blodprov. I vissa fall kan socialnämnden begära att fadern lämnar blodprov i syfte att fastställa faderskap (2 kap. 6 § föräldrabalken). Socialnämnden kan dock inte framtvinga en blodundersökning och du har således rätt att neka socialnämndens begäran.

Socialnämnden kan också väcka talan vid domstol för att förpliktiga dig att genomgå blodundersökning. Detta kan inträffa om du exempelvis avslår socialnämndens begäran. Förutom socialnämnden kan bland annat barnet och modern, ifall hon har vårdnaden över barnet, väcka talan angående blodundersökning (3 kap. 5 § föräldrabalken).

Domstolen kan förordna om blodundersökning och du kan därmed bli skyldig att lämna blodprov. Detta gäller både i mål om fastställande av faderskap och i mål om förklaring att en viss man inte är far (1 § lagen om blodundersökning m.m.) Domstolen kan vid vite förelägga dig att genomgå en blodundersökning (2 § lagen om blodundersökning m.m.) och om du inte gör det kan domstolen besluta om biträde av polis i syfte att blodundersökningen genomförs (2 a § lagen om blodundersökning m.m.)

Sammanfattning

Socialnämnden kan inte tvinga dig att lämna blodprov. Socialnämnden, barnet eller modern kan dock väcka talan vid domstol som kan förpliktiga dig vid vite att genomgå en blodundersökning och, om du vägrar, med biträde av polis. Om det inträffar kommer du alltså bli tvungen att lämna blodprov och detta trots att du inte är misstänkt för brott.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96487)