FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/04/2021

Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?

Är man tvingad ta faderskapstest vid 93 års ålder? Den som kräver detta är 72 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln säger att ingen kan tvingas till att lämna ett DNA-prov. Detta på grund av att den svenska regeringsformen garanterar skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (2 kap. 6 § RF). Detta inkluderar även RF. Oftast krävs alltså samtycke. Men, undantag kan göras så länge det finns lagstöd för det, alltså om det tillåts enligt en annan lag (2 kap. 20 § RF).

Ett sådant undantag går att hitta i lagen om blodundersökning vid utredning av faderskap. I ett väckt mål om fastställande av faderskap kan rätten förordna om en blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper om det kan ske utan nämnvärt men för den som lämnar testet. Detta sker på yrkande av någon av parterna (1 § blodundersökningslagen). Här räknas även DNA-test. Rätten kan genom föreläggande av vite kräva av den person som ska lämna DNA-testet att testet genomförs (2 § blodundersökningslagen). Vägrar personen fortfarande att lämna provet kan rätten besluta att biträde av polisen ser till att testet genomförs (2a § blodundersökningslagen). Detta kräver dock först att en rättegång har väckts.

I föräldrabalken stadgas att talan om fastställande av faderskap ska väckas av barnet (3 kap. 5 § FB). Är 72-åringen i din fråga det påstådda barnet kan hen alltså ha rätt att väcka talan om faderskap.

Sammanfattningsvis kan man alltså tvingas till att genomföra ett faderskapstest om det är barnet som väcker talan och rätten ser det nödvändigt.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000