Kan man tvinga till en försäljning av samägt hus?

Hej

Jag och min ex sambo köpte en fritidshus tillsammans 15 år sedan.

Vi köpte den med mina ärvda pengar som jag tyvärr har ingen bevis på.

Vi skrev under båda köp kontraktet så att båda står som ägare i huset.

Vi skilde oss tre månader sen och han tvingar mig att vi ska sälja huset men jag vill definitivt inte göra det, jag vill behålla huset. Så min fråga är kan han verkligen tvinga mig att sälja huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även om du skulle kunna bevisa att ni köpt fastigheten för dina pengar så kommer inte det räcka för att se fastigheten som din. Eftersom om det framgår enligt ett köpekontrakt att ni förvärvat fastigheten för gemensamt bruk, antas det att eran avsikt varit att ni skulle äga fastigheten tillsammans med samäganderätt. Du nämner att ni köpte den med dina ärvda pengar. Den omständigheten att du betalat hela köpeskillingen är i detta fall inte tillräckligt som belägg för att avsikten varit en annan. Det kan t.ex. ha varit förutsatt att detta tillskott av pengar skulle betraktas som en gåva eller ett lån till den andra. Detta kom Högsta Domstolen fram i detta rättsfall.

Ni äger alltså fritidshuset tillsammans, då hittar vi svaret på din fråga i Samäganderättslagen, där framgår det att varje delägare kan kräva att fritidshuset utbjuds på offentlig auktion (§ 6). Han kan alltså kräva att ni säljer huset. Det finns ett undantag till detta. Om du skulle kunna visa synnerliga skäl för att fritidshuset inte ska säljas, då utgör det ett hinder för försäljning. Vi har ingen tydlig uppräkning på vad som räknas som ”synnerliga skäl”, utan det är något som domstolen avgör från fall till fall. Men det jag kan säga är att det väldigt svårt att visa på ett sådant skäl. Exempel på vad som domstolen tidigare ansett varit synnerliga skäl är om det varit ett särskilt dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden som utgör förlust vid försäljningen. Han kommer sannolikt att kunna tvinga till en försäljning av huset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning