Kan man tvinga någon att avstå från sin laglott?

2017-02-27 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min far frågade mig om jag och min bror kan skriva under att vår ”bonusmamma” får ärva allt efter att min far gått bort. Detta innebär alltså att jag skjuter upp min laglott. Jag vill givetvis inte skriva under detta och undrar om min far på något sätt kan skriva under eller bestämma detta utan mitt godkännande – skriftligt? Jag är 19 år och är nu orolig att han ska skriva på ”åt mig”. Går det att göra så?
SVAR

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att något i mitt svar är oklart eller ofullständigt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga ytterligare upplysningar.

Den lagstiftning som din frågeställning aktualiserar återfinns i ärvdabalken (ÄB). Av 7 kap. 1 § ÄB framgår att hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge utgör laglott. I en hypotetisk situation där de enda som arvsrättsligt berörs av din fars bortgång är du och din bonusmamma så har du därmed en absolut rätt till hälften av hans kvarlåtenskap. Resterande halva kan din far disponera själv genom att t.ex. testamentera sina tillgångar till din bonusmamma.

Det korta och enkla svaret på din fråga är mot den bakgrunden att det inte finns någon laglig möjlighet att frånta dig din laglott, under förutsättning att du inte självmant avsäger dig laglotten till förmån för din bonusmamma (se 3 kap. 9 § ÄB). Ditt arv skjuts då upp till dess din bonusmamma avlider.

Avslutningsvis har din far, naturligtvis, ingen möjlighet att utfärda varken skriftliga eller muntliga löften å dina vägnar. Att upprätta en handling och skriva under denna med en annan persons namn kan utgöra urkundsförfalskning, vilket är ett relativt allvarligt brott. Beslutet att göra anspråk på laglotten, eller eventuellt temporärt avstå den för din bonusmammas skull, är således helt och fullt ditt eget att fatta.

Hoppas att ni kan lösa detta på ett smidigt sätt inom familjen!

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (860)
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

Alla besvarade frågor (95758)