FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/06/2020

Kan man tvinga barn till umgänge med förälder?

Hej! Har en 16 åring som inte vill åka på umgänge, våran dom fastslog för 3-4 år sen.

Meningen är att barnet ska åka 1 månad på sommaren + varannan helg. I år har barnet fått sommjobb som den vill prioritera + livet runt omkring. Vi har gett förslag på ett annat umgänge efter samtal med familjerätt. Nu tänker umgängesföräldern begära verkställan av dom.

Barnet har även sagt ifrån om att åka varannan helg till hösten då den börjar gymnasiet och vill fokusera på det.

Vad händer? Kan de tvinga barnet att åka när det inte vill? Det vill åka på sina villor. Jag tycker att det inte ska kunna gå med tvång.

Hälsningar boendeförälder

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kan man tvinga ett barn till umgänge?

Regler om umgänge hittar vi i Föräldrabalken som följande kommer att benämnas som "FB". Grundtanken med umgänge är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6 kap. 15 § första stycket FB). Det är alltså barnet som som ska ha rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som ska ha rätt till umgänge med barnet. Ett barn har därmed ingen plikt att umgås med sin förälder.


Möjlighet för förälder att föra talan i domstol

Det finns alltså, som tidigare nämnt, inte någon absolut rätt för en föräldern att få umgås med barnet. Däremot kan en förälder som inte får träffa sina barn föra talan om detta i domstol ( 6 kap. 15a § FB). I ert fall har ni redan ett beslut om umgängesrätt men med tanke på att detta beslut är några år gammalt och inte längre lämpar sig för er nuvarande situationen kan det vara aktuellt med ett nytt beslut rörande umgängesfrågan. När rätten beslutar om umgänge mellan barn och förälder görs de detta med utgångspunkt i vad som är barnets bästa, här beaktas även barnets egen vilja ( 6 kap. 2 a § FB). Barn som är högre upp i ålder anses själva kunna avgöra sitt behov av umgänge. Med tanke på att din son är sexton år och snart även myndig kommer rätten därför med största sannolikhet att ta stor hänsyn till hans vilja. Ifall umgängesföräldern fortsättningsvis inte vill sammarbeta och motsätter sig ert nya förslag rörande umgänget, skulle det därför, som tidigare nämnt, vara aktuellt att ta detta vidare till rätten för att få ett nytt beslut.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000