Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?

2020-07-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Vad händer med min bostadsrätt som jag fick i gåva från min mamma med särskild villkor att denna inte får utmätas, överlåtas eller säljas efter att jag har dött? I fall jag har skulder skall bostadsrätten kunna utmätas efter min död? Kan jag testamentera bostadsrätten fritt?
SVAR

Hej!

Ett överlåtelseförbud som villkor är en inskränkning i gåvomottagarens rätt att överlåta egendomen. Förbud mot överlåtelse (det vill säga gåva eller försäljning) och utmätning behandlas i stort på samma sätt. I allmänhet är överlåtelse- och utmätningsförbud giltiga mellan avtalsparterna. Sådana förbud är även giltiga gentemot mottagarens borgenärer (det vill säga sådana som mottagaren har en skuld till), under förutsättning att egendomen överläts genom en gåva (5 kap. 5 § utsökningsbalken (UB), se även NJA 1993 s. 468 och NJA 2017 s. 289). För att överlåtelseförbudet ska vara giltigt krävs det att det rör sig om en klar gåvotransaktion, det vill säga att egendomen gavs med gåvoavsikt i utbyte mot inget eller ett mindre vederlag (se NJA 2010 s. 390 och NJA 2008 s. 457). Under förutsättning att du förvärvade bostadsrätten genom en klar gåvotransaktion, innebär alltså förbudet att du inte får överlåta bostadsrätten och den kan inte heller utmätas för dina skulder. Detta gäller alltså också efter din död (5 kap. 5 § UB).

Ett överlåtelseförbud begränsar inte din rätt att genom testamente förordna över bostadsrätten. Ett överlåtelseförbud är som sagt endast ett hinder mot att du under din livstid förfogar över egendomen genom försäljning, gåva, byte eller pantsättning. Inom familjerätten finns ett förbud mot fideikommiss, alltså ett förordnade som ser till att egendom stannar inom t.ex, viss släkt. Enligt regeln kan man därför endast testamentera till den som vid testatorns död är levande (9 kap. 2 § ÄB). Det gör att vid ett överlåtelseförbud är man endast hindrat att överlåta egendomen under sin livstid, förbudet inte kan gå i arv. Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera bostadsrätten till vem du vill.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Angelica Kaijser
Fick du svar på din fråga?