Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

2020-09-30 i Sambo
FRÅGA
Två sambor har levt tillsammans i mer än 50 år.De har 2 gemensamma och vuxna barn.När mannen avlider vill barnen att modern ska tilldelas/överta hela den efterlämnade kvarlåtenskapen.En bodelning omfattar ju enbart gemensam bostad och gemensamt bohag.Kan man i bodelning ändå tilldela den efterlevande sambon dödsboets hela kvarlåtenskap, bestående av fast egendom, bankmedel och värdepapper?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaren på din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL).

Huvudregeln enligt svensk rätt är att sambor inte ärver varandra utan det är endast makar, bröstarvingar (barn eller barnbarn), syskon och föräldrar som har arvsrätt vilket regleras i ÄB. När en sambo avlider har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § SamboL (här). I bodelningen kommer endast gemensam bostad och bohag delas upp.

Ett sätt att fördela arvet så att sambon får hela dödsboets kvarlåtenskap är genom testamente där man kan testamentera bort hela sin egendomen till sin sambo. Bröstarvingar har dock alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet, 7 kap. 3 § ÄB (här). Laglotten utgörs av halva arvslotten som enligt lag tillkommer bröstarvingen, 7 kap. 1 § ÄB (här). Även om en sambo testamenterar hela sin egendom till sin sambo går det alltså inte att tilldela den efterlevande sambon hela dödsboets kvarlåtenskap.

Barnen kan välja att inte klandra testamentet och därmed avstå att få ut sin laglott om de vill att modern ska få hela kvarlåtenskapen. I sådant fall får den efterlevande sambon hela kvarlåtenskapen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (507)
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?
2021-12-05 Kan gåvor som min sambo gav mig innan hans frånfälle återvinnas av hans barn?
2021-12-03 Kommer jag ärva min sambos skulder?
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?

Alla besvarade frågor (97679)