Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?

2021-06-09 i Laglott
FRÅGA
Kan man testamentera 2 olika tomter till vardera barn? Den ena tomten är värd mer men har lån inkluderat. Vill skriva ena tomten till sonen och den andra på dottern, går det?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Huvudregeln är att du är fri att testamentera bort din egendom hur du vill och till vem du vill. Det du dock inte får göra är att testamentera bort dina barns laglott. Dina barn är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att de har arvsrätt efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Trots att ett testamente upprättats finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingarna (ÄB 7 kap. 1 §). Arvslotten är egendomen en avliden person lämnar efter sig. Med ett annat ord kallas detta kvarlåtenskap.

Laglotten är som sagt hälften av arvslotten, vilket innebär att om arvlåtaren efterlämnar 1 000 000 kr och två barn så är laglotten 250 000 kr vardera (dvs. 250 000 kr per barn). Om t.ex. arvlåtaren har skrivit ett testamente där barnet A får 90 % av kvarlåtenskapen och barnet B endast får 10%, då kan barnet B påkalla jämkning av testamentet för att få sin laglott. Barnet A ärver då 75% och barnet B 25%.

Sammanfattning

Du får testamentera bort din egendom hur du vill, så länge du inte inskränker en bröstarvinges rätt till sin laglott. Det vill säga, du får testamentera bort två olika tomter till vardera barn (det spelar ingen roll om den ena tomten är lite mer värd än den andra), men du får inte testamentera bort så mycket så att det inskränker en bröstarvinges rätt till sin laglott.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?