Kan man testamentera i ett äktenskapsförord? Går det att göra ett särkullbarn arvlöst?

Går de att göra särkullsbarn arvslösa med äktenskapsförord ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad reglerar ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken. Äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar för att göra egendom till så kallad enskild egendom (7 kap. 3 §). Innebörden av att egendom är enskild i ett äktenskap är att den lämnas utanför eventuella bodelningar. Huvudregeln är annars att all egendom som makarna äger utgör så kallat giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelning.

Hur regleras arv och kan ett särkullsbarn göras arvlöst?

Äktenskapsförord har dock inga arvsrättsliga effekter. För frågor om arv och testamente får man istället gå till ärvdabalken. Huvudregeln enligt ärvdabalken är att den avlidnes barn har full arvsrätt, 2 kap. 1 §. Är den avlidne gift vid sin bortgång gäller att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, särkullbarn får dock ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 §). Enda undantaget härifrån är om särkullbarnet avstår, i så fall ärver särkullbarnet först efter att den efterlevande maken dör, så kallad efterarvsrätt (3 kap. 2 och 9 §).

Vad detta innebär är att om ett par är gifta och endast den ena maken har barn så kommer det eller dem särkullbarnen att ärva nästan allting från den maken om denne skulle dö. Efterlevande make får i så fall ingenting utöver vad den maken får i bodelningen. Det finns visserligen en särskild regel som ger efterlevande make rätt till att erhålla mer pengar om det maken får ut i bodelningen understiger ett visst belopp, jag går dock inte in djupare på det här (3 kap. 1 § andra stycket).

Vill man ändra på detta måste man skriva ett testamente. Ett testamente är det enda rättsliga dokumentet som har företräde över lagens regler om hur arv ska fördelas. I testamentet kan särkullbarnet göras arvlöst men dock bara upp till en viss gräns. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt till hälften av sin arvslott, detta kallas för laglotten (7 kap. 1 §). Det betyder att om en make har ett särkullbarn så skulle det barnets arvslott vara 100% av arvet. Laglotten blir då 50% av arvet och rätten till den delen av arvet kan aldrig tas ifrån barnet. Ett testamente är ogiltigt till den delen det strider mot laglotten.

Hur upprättar man testamente?

Ett testamente måste vara skriftligt och det måste undertecknas av testatorn (den som fördelar sin egendom genom testamentet) i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 §). Vittnena får inte vara närstående till testatorn eller till någon som nämns i testamentet (10 kap. 4 §)

Kombination av äktenskapsförord och testamente

Med allt detta sagt så ska en sak förtydligas. Det går att kombinera ett testamente och ett äktenskapsförord (se bland annat Högsta domstolens dom NJA 1943 s. 558). Det vill säga att man kan testamentera i sitt äktenskapsförord. Kraven på hur testamente ska upprättas gäller dock fortfarande, det vill säga kraven på skriftlighet, undertecknande och bevittnande. Saknas något av dessa är testamentesdelen utan verkan.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning