Kan man testamentera en fastighet med förbehåll om vem fastigheten får säljas vidare till?

Hej,

Min dotter är särkullbarn. Hon ärver en fastighet efter sin pappas frånfälle i december 2018. Fastigheten var pappans enskilda egendom och dottern ärver den tillsammans med sin halvsyster som också är särkullbarn. Pappans fru har alltså ingen giftogodsrätt i fastigheten. Enligt hennes pappas nya fru får de utifrån ett skrivet testamente endast sälja fastigheten till en enda person. Personen är pappans broder och priset för fastigheten skall enligt testamentet vara detsamma som taxeringsvärdet. Ingen bouppteckning är gjord ännu.

Är detta juridiskt bindande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arv och testamente. I svaret kommer jag benämna din dotter och som testamentstagare och hennes far som testator. Inledningsvis kan nämnas att då det finns ett testamente ska detta tolkas i enlighet med testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Denna skyldighet är väldigt långtgående så länge formkraven för testamentet är uppfyllda.

Det villkor som du beskriver finns i testamentet kallas överlåtelseförbud. Ett överlåtelseförbud innebär ett förbud för testamentstagaren att överlåta fastigheten till någon annan. Förbudet kan också skrivas så att fastigheten enbart får överlåtas till någon annan såsom testatorns bror. Överlåtelseförbud accepteras som regel av rättsordningen. I enlighet med att testamenten ska tolkas utifrån testatorns vilja är, av vad jag kan utläsa av informationen i frågan, villkoret i testamentet juridiskt bindande.

Notera dock att din dotter (och hennes halvsyster) har rätt till att få minst sin laglott i arv (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten motsvarar hälften av en bröstarvinges arvslott. Om din dotter och hennes halvsyster är de enda bröstarvingarna, dvs. faderns enda barn, motsvarar en laglott ¼ av efterlåtenskapen efter fadern. Resterande efterlåtenskap kan testamenteras till annan än bröstarvinge. Om fastigheten är det enda som testamenterats till din dotter och hennes halvsyster och taxeringsvärdet av fastigheten inte uppgår till laglottens storlek har de alltså rätt att få ut mer i arv så att det uppgår till laglottens storlek.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”