Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

2021-01-13 i Testamente
FRÅGA
Hej!Har ett inbördes testamente som säger: " Kvarlåtenskapen skall tillfalla våra bröstarvingar med fri förfoganderätt innebärande att den arvfallna egendomen vid deras bortgång skall tillfalla deras barn."Har läst att med "fri förfogande rätt" kan man göra mycket, dock inte testamentera bort egendomen.Hur gör då våra barn? Kan dom inte skriva ett eget inbördes testamente med sina bröstarvingar som mottagare?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Vid förordnanden om vem som ska ta emot egendom efter att den ursprungliga mottagaren har avlidit (sekundosuccession) gäller samma regler om efterarv som för makars arvsrätt i 3 kap. ärvdabalken (ÄB). Precis som du säger kan den som har egendom med fri förfoganderätt inte förordna om den i sitt testamente (3 kap. 2 § ÄB).

Detta innebär dock inte att dina barn inte kommer kunna skriva något testamente med sina bröstarvingar som mottagare. Alla vuxna har rätt att förordna över sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Det innebär att dina barn kommer kunna förordna om sin egen egendom, som de har med full äganderätt. Att de inte kan testamentera egendomen de har med fri förfoganderätt påverkar inte rätten att testamentera sin egen egendom.

Vad gäller egendomen de har med fri förfoganderätt finns inte heller något behov av att testamentera det till sina barn, då barnen har rätt till den egendomen i och med sekundoförordnandet i ditt testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91320)