Kan man testamentera bort vad man själv mottagit i arv?

2019-03-11 i Testamente
FRÅGA
Kan man testamentera bort vad man själv mottagit i arv? Mina föraldrar hade inbördes testamente i vilket överlevande make skall ärva allt. Nu har båda avlidit och den sist avlidnas testamente har vissa specifika önskemal -- kan dessa gälla for hela boet eller skall den andel som mottagits i arv vid första arvet uteslutas från dessa vid arvsskiftet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om vad man kan testamentera om

Avgörande för frågan om man kan testamentera bort vad man själv mottagit i arv är om man har fri förfoganderätt eller full äganderätt över det man ärvt. Det som man ärvt med fri förfoganderätt kan man inte själv testamentera bort utan enbart förfoga över medan man är vid liv. Det som man ärvt med full äganderätt kan man däremot både förfoga över och själv fritt testamentera bort.

Allmänt om arv

En utgångspunkt när ens föräldrar varit gifta är att den överlevande maken ärver den andre maken och att barnen får ut arvet efter den först avlidne föräldern vid den andre förälderns bortgång. Den andel av arvet som ska tillfalla barnen i ett senare skede ärvs med fri förfoganderätt. Genom att skriva testamente kan den andelen dock ändras.

Din situation

För att svara på just din fråga blir första steget att ta reda på hur stor del av arvet från den först avlidna föräldern som din sist avlidna förälder mottog med fri respektive full äganderätt.

Som barn har du enligt lag rätt till din laglott vilket motsvarar hälften av din arvslott och om du är enda barnet skulle det motsvara hälften av din första förälders förmögenhet (7 kap. 1 § ÄB). Det testamente som din första förälder skrivit och som föreskriver att den överlevande maken ska ärva allt inskränker alltså på din rätt till laglott. För att hävda din rätt till arv krävs att du begärde jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om du inte gjorde det kommer din sist avlidne förälder att ha fått hela arvet med full äganderätt och har då möjlighet att testamentera över hela förmögenheten. Även vid testamentet från din sist avlidna förälder kan du begära jämkning om ett det skulle inskränka din rätt till laglott.

Om du jämkade testamentet från din först avlidne förälder innebär det att din sist avlidne förälder istället ärvde hälften med full äganderätt och hälften, som motsvarar din laglott, med fri förfoganderätt. Den andel som innehas med fri förfoganderätt kan din sist avlidna förälder inte testamentera bort och den har du rätt att få ut innan arvet efter din sist avlidne förälder delas ut. Den "utesluts" alltså från de villkor som ställts upp i din sist avlidne förälders testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Greta Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)