Kan man testamentera bort sitt barn?

FRÅGA
Kan man förskjuta sitt barn i ett testamente, på grund av att det 40 år tidigare låtit erhållit arv från sin farmor.Medgivande av far.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett barn kan gå miste om arv från sin förälder genom testamente på grund av det faktum att barnet fått del av förälderns arv efter dennes mor (farmor).

För att svara på din fråga kommer Ärvdabalken (ÄB) vara den lag vi hämtar lagstöd från.

De relevanta reglerna
Barn till den avlidne utgör som huvudregel de första att ärva, de utgör den så kallade första arvsklassen. I denna huvudregel anges även att likadelning ska ske om det finns flera barn till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB).

Vidare får föräldrarna inte testamentera bort sina barn helt och hållet. Det är nämligen så att barn till avlidna alltid har rätt att få sin laglott. Denna laglott utgörs av hälften av det värde som barnet annars genom lag skulle haft rätt till, om inga önskemål eller korrigeringar genom testamente framkommer (arvslott). Detta innebär att man som mest kan halvera sitt barns arvsandel (7 kap. 1 § ÄB).

Vad som ges till ett barn under förälderns livstid ska räknas som förskott av arv, om det inte uttryckligen i gåvobrev eller liknande framgår att gåvan inte ska utgöra förskott. Detta förskott ska avräknas vid arvsdelningen. Denna avräkning innebär att andelen som barnet fått i förskott i motsvarande mån ska avräknas från det som barnet har rätt till vid arvsfördelningen (6 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning
Vad som gäller i ditt fall är svårt att avgöra då jag inte har en riktigt klar bild av omständigheterna. Det jag först funderar på är hur arvet från barnets farmor fördelats.

1) Om det var ett arv direkt ifrån henne genom testamente eller;
2) Om det gick till pappan direkt som sedan, genom gåva, gav arvet till sitt barn.

I det första scenariot hade farmor rätt att testamentera bort allt som inte utgjorde laglott för pappan (hälften av arvslotten). Om barnet genom testamente därmed fick arvet genom testamente har inget förskott skett, varför avräkning inte ska ske vid pappans död.

Om omständigheterna är som i alternativ två och inget gåvobrev har skrivits för att explicit förklara att gåvan inte ska anses som förskott på arv, då kommer en avräkning av förskottet göras efter pappans död.

Oavsett vilket alternativ som är gällande, så kvarstår det faktum att man inte kan testamentera bort sitt barn helt. Det enda som kan göras är att förskott under förälderns livstid, efter dennes död, ska avräknas från barnets andel i arvet – oavsett om den andelen utgör arvslott (det barnet har rätt till som huvudregel) eller laglott (hälften av det barnet har rätt till som huvudregel).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (785)
2020-02-14 Fördelning av arv
2020-02-13 Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?
2020-02-12 Hur påverkar adoption av frus barn arvet?
2020-01-31 Förlorad arvsrätt vid mord

Alla besvarade frågor (77126)