FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott31/07/2018

Kan man testamentera bort laglotten?

Min mamma vill att jag ska ärva allt efter henne och att min bror ska bli utan arv. Måste han ha sin laglott på 50% eller kan den minskas genom testamente? Vi är bara 2 syskon och vår pappa är död.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om testamente och arv regleras i Ärvdabalken. Barn ärver alltid av sina föräldrar. Om det är flera barn så ärver de lika mycket enligt den legala arvsordningen, 2 kap 1 § ärvdabalken.Detta utgör barnens arvslott.

Om föräldern/föräldrarna testamenterar bort arvet har barnen rätt till en laglott. Laglotten aktualiseras när en person har testamenterat bort hela sin egendom annars ger den legala arvsordningen bröstarvingar rätt till arvslott. Finns det testamente som säger att egendomen ska fördelas på ett annat sätt så har bröstarvingar enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken alltid rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten.

Exempel: Om en förälder har ett kvarlåtenskap på 100 000 kr så ska barnen enligt den legala arvsordningen får 50 000 kr var om det finns 2 barn. Om föräldern testamenterar bort all kvarlåtenskap till ett barn har fortfarande det andra barnet rätt till sin laglott som är 50 % av arvslotten, det vill säga 25 000 kr. Barn 1 kommer då få 75 000 kr (50 000 kr + 25 000 kr) medan barn 2 kommer få sin laglott på 25 000 kr. Barn 2 kommer aldrig kunna få mindre än sin laglott, dvs mindre än 25 000 kr.

Barnet som inte står med i testamentet måste dock påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap 3 § ÄB. Det är inte desamma som att väcka talan i domstol utan jämkning innebär att man vänder sig til testamentstagaren och begär att få ut sin laglott. Detta måste ske inom 6 månader från och med att man blev delgiven testamentet, annars går rättigheten till laglotten förlorad, 7 kap 3 § tredje stycket ÄB.

Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa SidénRådgivare