Kan man testamentera bort en laglott till sin makes barn?

Min son tog sitt liv i februari. Han var mitt enda barn. Jag är inte längre gift med pappan utan med en annan man som har fem egna barn. Min fråga är om jag kan testamentera bort "laglotten" till ett av hans barn eller måste den tillfalla mina syskon eller syskonbarn? Alternativt testamentera allt till min man med förbehåll att det han ärver ska tillfalla detta barn vid hans bortfall.

Lawline svarar

Hej! Jag vill inledningsvis börja med att beklaga sorgen för din son.

Då din fråga rör sig om arv, blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga.

Med anledning av att du är gift, kommer din kvarlåtenskap tillfalla din make vid din bortgång, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Om din son hade varit i livet, hade han sedan ärvt sin laglott av den kvarlåtenskap som fanns kvar av dig efter din makes bortgång.

Jag tolkar vidare din fråga som att din bortgångna son inte hade några barn. Om han hade haft barn, hade de ärvt din sons laglott och delat lika på denn, efter din makes bortgång, enligt 2 kap. 1 § ÄB.

När din make sedan går bort kommer hans bröstarvingar (barn) att få dela lika lott på det arv som finns kvar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att din kvarlåtenskap då kan finnas kvar (om inte din make har förbrukat den) och därmed bli en del av arvet som hans barn ska dela lika på.

Kan du testamentera bort din sons laglott till ett av din makes barn?

Det stämmer att du genom ett testamente kan fördela din egendom så som du önskar, enligt 9 kap. 1 § ÄB. Och så som du nämner i frågan kan du testamentera dina tillgångar på olika sätt, men då få något olika resultat. Därav kommer jag nu utifrån dina alternativ i frågan ge dig två alternativ på hur du skulle kunna testamentera dina tillgångar för att få så som du önskar, nämligen att ge din bortgångna sons laglott till en av din makes barn.

Alternativ 1:

Du upprättar ett testamente enligt formkraven i 10 kap. 1 § ÄB och gör därmed testamentet giltigt. Formkraven som du ska följa är:

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.

- Du som ska testamentera ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.

- De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.

- Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.

I detta testamente testamenterar du då din bortgångens sons laglott till ett av din makes barn. Det du ska tänka på vid detta alternativ är att din make fortfarande kommer ärva av dig, enligt 3 kap. 1 § ÄB och att det barn du testamenterar till, kommer få sin del av laglotten från dig, när din make dör. Detta innebär också att om det finns kvarlåtenskap över från dig, som din make inte har förbrukat, kommer hans andra barn också få en del av ditt arv, vid deras pappas bortgång.

Alternativ 2:

Du upprättar ett testamente enligt formkraven i 10 kap. 1 § ÄB och gör därmed testamentet giltigt. Formkraven för testamentet hittar du ovan i vid alternativ ett.

I detta testamente testamenterar du alla dina tillgångar till din man, med förbehåll att det han sedan har kvar av ditt arv vid sin bortgång, tillfaller det önskade barnet som du vill testamentera till. Detta alternativ innebär då att din man fritt får förfoga över dina tillgångar efter din bortgång och vid hans bortgång tillfaller din kvarvarande kvarlåtenskap till det barn du önskar. Detta innebär vidare att din makes resterande barn inte ärver av dig, utan då får taga lika laglott från din makes kvarlåtenskap.

Sammanfattande svar

Du har bland annat dessa två alternativ att välja på, om du fortfarande vill testamentera dina tillgångar så som du önskar i din fråga. Vilket alternativ du väljer att testamentera på, är upp till dig, men tänk på att upplåta testamentet med formkraven i 10 kap. 1 § ÄB, för att ditt testamente ska bli giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Maja TryggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”