Kan man testamentera bort en bostadsrättslägenhet?

Hej! Kan man testamentera en bostadsrättslägenhet till två personer (bröder)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som huvudregel kan man testamentera bort sin egendom till vem man vill. Det du bör ha i åtanke är att ägare till en bostadsrätt måste godkännas av bostadsrättsföreningen, även om överlåtelsen sker genom testamente (6 kap. 1-2 §§ bostadsrättslag). Detta innebär att de två bröderna måste godkännas som medlemmar av bostadsrättsföreningen för att sedan få utnyttja bostadsrätten. Om bröderna endast ska ärva bostadsrätten för att kunna sälja denna behöver de dock inte bli medlemmar för detta.


Formkrav för ett testamente

En ytterligare sak att tänka på är att ett testamente har ett antal formkrav för att vara giltig.


För det första krävs det att testamentet är skriftligt. För det andra ska testamentet undertecknas av dig som upprättar testamentet och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som även de ska underteckna testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken). Testamentsvittnena bör även anteckna sina yrken, hemvist och tid för bevittnandet vid sina namnteckningar (10 kap. 2 § ärvdabalken).


Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. De ska se när du skriver under alternativt så ska du bestyrka inför dem att det är din underskrift. Vittnena måste vara samtidigt närvarande när de bevittnar testamentet.


Det finns inget krav på att registrera testamentet någonstans utan kan förvaras där du själv önskar. Det kan vara viktigt att tänka på att det förvaras på ett ställe som minskar risken för att det försvinner eller att någon förfalskar det.


Hoppas detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”