Kan man testamentera bort efterarv?

2020-05-18 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min Mor dog 2013, hon hade inget testamente och hon ägde den mesta egendomen(en fastighet). All egendom var giftorättsgods är antecknat i bouppteckningen.Min far ärvde således allt med fri förfoganderätt.Nu har min far dött och vid bouppteckningen presenterade mina två syskon ett testamente med följande lydelse: "...att all min kvarlåtenskap skall fördelas mellan mina barn E & A i lika delar. Det är min önskan att A ska erhålla fastigheten på sin lott. Jag är medveten om att mitt barn J äger rätt att utkräva sin laglott vid mitt frånfälle, men min önskan är att J ska godkänna detta testamente och respektera min vilja. För det fall J väljer att utkräva sitt arv efter mig skall arvet begränsas till enbart laglotten."E & A är mina helsyskon, J är jag. Det finns inga andra arvingar.Tillgångarna är de samma som vid min mors bouppteckning.Det som tillkommit är ett bankkonto där det finns en hemlig medkontohavare(troligtvis E ellerA) och behållningen på det har tagits upp till hälften i bouppteckningen. Troligtvis har min far satt in alla pengar på det kontot.Vidare ha det givits penninggåva om minst 110.000kr från min far till A förra året.Är detta testamente giltigt?Får man testamentera bort efterarvet efter min mor?Får man testamentera att egendom som innefattas i efterarvet skall hamna på någons lott?Hur ska arvet fördelas om testamentet är giltigt eller ogiltigt?Tack på förhandJ
SVAR

Hejsan!

Aktuell lagstiftning: Ärvdabalk (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Efterarv får inte testamenteras bort.
En make ärver en annan makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt enligt 3 kap 1§ ÄB. Det innebär att den efterlevande maken får endast använda sig av arvet tills den maken eventuellt går bort. Dock får maken inte bestämma över efterarvet genom testamente. Kort och gott så kan det sägas att efterarvet från din mor inte testamenteras bort av din far

Testamentet är delvis ogiltigt.
Enligt 13 kap 1§ ÄB så är testamentet ogiltigt om testatorn (din far) testamenterar bort kvarlåtenskap som han inte har rätt till. Dock blir inte hela testamentet ogiltigt eftersom din fars vilja har framgått tydligt av testamentet. Det vill säga att han vill att du endast ska kunna få ut din laglott. Enligt 11 kap 1§ ÄB så ska ett testamente följas så långt som möjligt.

Testator får bestämma vart lotten ska hamna.
En testator kan begära vad de vill i sitt testamente så länge han eller hon testamenterar bort sin egna kvarlåtenskap. Frågan är då vilken egendom som är hans och vilken egendom det är som han har ärvt med fri förfoganderätt från din mor. För att få svaret på det måste man gå igenom bodelningen mellan din mor och far. När ett äktenskap upplöses så ska det göras en bodelning, se 9 kap 1§ ÄktB och det ska upprättas ett bodelningsavtal där det står vilken egendom som läggas på var deras lott. Ett äktenskap upplöses vid dödsfall, se 1 kap 5§ ÄktB. I handlingen så ska man därför kunna utläsa vems egendom som är vems och på det sättet få reda på om din far fick huset på sin lott eller inte. Om din mor fick huset på sin lott så har han inte rätt att bestämma att någon ska få huset.

Du kan inte begära huset på din laglott
Om din far däremot fick huset på sin lott så kan han testamentera bort det om han vill så länge det inte inskränker på någons laglott. I detta fall så kan du inte begära att fastigheten ska hamna på din laglott om andra arvtagare kan köpa ut dig genom annan egendom eller kontanter.

Hur ska arvet fördelas?
Efterarvet räknas ut genom andelsberäkning. Det innebär att man räknas ut hur stor andel din mors egendom var jämfört med hela din fars och din mors egendom kombinerat. Om hennes del i bodelning bestod av t.ex 50 kr av 100 kr totalt, så består hennes efterarv på 50 % av din fars hela kvarlåtenskap just nu. Om hennes efterarv är 50 % av hela din fars kvarlåtenskap just nu så är det 50 % som han inte får testamentera bort utan dessa 50 % ska delas lika mellan din mors barn, det vill säga dig och dina två syskon.

När det gäller din fars del så ska denna del delas enligt hans testamente. Det betyder att du endast kan få ut laglotten vilket är hälften av din arvslott. Ett räkneexempel ger:

50 kr / 3 = 16,66 kr vilket är allas arvslott. Du har endast rätt till din laglott vilket är hälften av arvslott, alltså 16,66 kr / 2 = 8,33 kr. Med din mors arvslott så har du rätt till totalt 16,66 kr + 8,33 kr 24,99 kr av hela kvarlåtensktapen på totalt 100 kr.

Exemplet förutsätter att andelen på din mors efterarv är totalt 50% av hela din fars kvarlåtenskap.

Penninggåvan kan vara förskott på arv
Penninggåvan kan räknas som förskott på arv. Det innebär att ditt syskon A kommer att behöva räkna bort denna delen av hans arv. Till följd kommer han att ta 110 000 kr mindre i anspråk från kvarlåtenskapen vilket lämnar mer till dig och ditt syskon E. Det räknas dock inte som förskott på arv om din far har gjort det tydligt att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Detta görs oftast genom ett gåvobrev där det står tydligt och klart att gåvan inte ska ses som förskott på arv, se 6 kap 1§ ÄB.

Bankkontot borde utredas
Hela din fars kvarlåtenskap ska tas upp. Eftersom endast hälften beloppet i bankkontot har tagits upp i bankkontot så är det möjligt att resterande pengar som finns i kontot tillhör A eller E men det borde definitivt utredas om A eller E håller bort dessa pengar från dödsboet och det ska i sådana fall tas med som din fars kvarlåtenskap.

Sammanfattning, rekommendationer och råd.
Du har rätt till efterarvet samt din laglott. Du har även rätt att begära att penninggåvan ska ses som förskott på arv om A inte kan visa att det inte skulle ses som ett förskott genom en skrivelse (gåvobrev eller dylikt). Du har inte rätt att begära huset ska hamna på din laglott om huset är din fars genom bodelning.

Du bör väcka talan så snart du kan genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten så att du inte förlorar din rätt. Du har 6 månader på dig sedan du fick ta del av testamentet, se 14 kap 5§ ÄB. Du bör även begära att en särskild boutredningsman ska anordnas så att han eller hon kan styra upp dödsboförvaltningen, se 19 kap 1§ ÄB (klicka här för att ansöka).

Har du några följdfrågor så är du välkommen att höra av dig till Binh.Tran@Lawline.se

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (613)
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?
2020-12-29 Får jag göra avdrag för fastighetens latenta skatt?

Alla besvarade frågor (88075)