FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente05/07/2022

Kan man testamentera bort all sin egendom till ett barn och låta det andra barnet endast ärva sin laglott?

Hej, Vi är tre syskon där jag och min bror har en normal kontakt med varandra, vår syster har vi inte haft kontakt med sen flera år(ca:5-6). Vår mamma har inte haft kontakt med sin dotter på över 15 år. Nu vill vår mamma se till att vår syster inte ska få ärva något alls som vi förklarat för henne inte är möjligt. Kan hon via testamente ge mig och min bror en större del av arvet så vår syster endast får sin laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din mamma kan testamentera sin egendom till dig och din bror så att din syster endast får sin laglott. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Lagen innehåller regler om arv och testamenten. 

Du är fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill 

Huvudregeln är att du är fri att testamentera bort din egendom hur du vill och till vem du vill. Det du dock inte får göra är att testamentera bort dina barns laglott (om du har barn). Dina barn är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att de har arvsrätt efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Trots att ett testamente upprättats finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). Svaret på din fråga är således att din mamma får upprätta ett testamente där hon testamenterar bort sin egendom till dig och din bror. Din syster har dock alltid rätt till sin laglott och den kan inte din mamma testamentera bort. 

Hur skriver man ett testamente? 

För att ett testamente ska bli giltigt krävs att ett antal krav är uppfyllda:

  • Testatorn (den som skriver testamentet) måste ha fyllt 18 år (ÄB 9 kap. 1 §)
  • Testamentet måste vara skriftligt och ge uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 10 kap. 1 §)
  • Testatorn måste skriva sin underskrift på testamentet (ÄB 10 kap. 1 §)
  • Två vittnen måste närvara vid underteckningen av testamentet. Dessa vittnen måste vara över 15 år och inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge. (10 kap. 1 § ÄB och 10 kap. 4 § ÄB). 
  • Vidare ges råd om att vittnena, utöver att anteckna sina namn, bör skriva sina yrken och hemvister (ÄB 10 kap. 2 §). 
  • Testatorn måste utfärda testamentet av fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (ÄB 13 kap. 2-3 §§

Eftersom det uppställs strikta formkrav på ett testamente för att det ska anses vara giltigt skulle jag råda dig att ta kontakt med vår duktiga jurister här. Där kan du få mer ingående juridisk hjälp med att utforma testamentet på ett juridiskt korrekt sätt. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar, 

Sandra BargabrielRådgivare