Kan man testamentera all sin egendom till ett syskon som inte är myndig?

2018-01-15 i Testamente
FRÅGA
Kan man om man är över 18 år testamentera allt till sitt syskon som är under 16 år istället för att arvet går till pappan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) finns tre arvsklasser. Den första arvsklassen består av arvlåtarens bröstarvingar, d.v.s. arvlåtarens barn, den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar och den tredje arvsklassen består av arvlåtarens personens mor- och farföräldrar, 2:1-3 §§ ÄB. Den enda arvsklassen som inte kan göras arvlös är den första arvsklassen. Har du inga barn kan du således testamentera hela din egendom till vem du vill, i det här fallet ditt syskon.

En frisk person över 18 år kan upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och har undertecknats av testator. När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också och underteckna handlingen, 10:1 ÄB.

I 9:1 Föräldrabalk (1949:381) (FB) finns en regel som talar om att personer under 18 år är omyndiga och inte själva får råda över sin egendom. Det finns dock vissa undantag. Ett av dessa undantag är pengar som personen förvärvat genom arbete efter det att hen fyllt 16 år. Till den dag då personen fyller 18 år är det en förmyndare som förvaltar all annan egendom (13:1 FB), vanligtvis barnets förälder.

Eftersom att ditt syskon är 16 år kommer det inte vara han eller hon som själv får bestämma över sitt arv. För att ditt syskons förälder inte ska omhänderta egendom kan du skriva i testamentet att egendomen ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Om arvet utgör en summa pengar som har placerats hos en bank enligt 16:11 FB med förbehåll om särskild överförmyndarkontroll får de endast tas ut med överförmyndarens samtycke, 13:8 FB.

Sammanfattningsvis: du kan testamentera hela din egendom till ditt syskon även om han eller hon är omyndig. När du skriver testamentet kan du skriva att egendomen ska stå under särskild överförmyndarkontroll om du inte vill att ditt syskons förälder ska handskas med egendomen.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3003)
2022-01-24 Kan min bror och mamma bevittna mitt testamente?
2022-01-20 Hur får man testamentera och tolka testamente?
2022-01-19 Vad innebär dessa klausuler i testamentet?
2022-01-19 Hur ska ett inbördes testamente som föreskriver fri förfoganderätt för efterlevande sambo tolkas i relation till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (98614)