Kan man teckna en fullmakt i vårdnadsfrågor till någon som inte är vårdnadshavare?

2020-12-10 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt ex, tillika mina barns pappa sitter i fängelse. Barnen bor hos mig. Jag vill ha fullmakt för att underteckna sådant som rör skola, vård och dylikt. Han vill inte ge mig fullmakt utan säger att hans nya flickvän (som barnen knappt känner) ska ha fullmakten. Tex om något behöver undertecknas av honom så ska hans sambo göra det i hans ställe efter att jag kontaktat honom och satt honom in i vad det gäller. En vän till mig som studerar juridik hävdar att det inte går att ge en fullmakt till någon annan än den andre vårdnadshavaren, dvs mig, stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring vårdnad boende och umgänge återfinns i 6 kap Föräldrabalken.

Din väns påstående är mycket riktigt på så sätt att enbart en berättigad vårdnadshavare kan ta beslut som rör vårdnaden. Som vårdnadshavare har man både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om barnet. Det rör sig om viktiga beslut, och man har ett ansvar för barnets vardag. Det kan till exempel handla om var barnet ska bo och vilken förskola eller skola hen ska gå i. Som vårdnadshavare bestämmer du till exempel om barnets mat, kläder och fritidsaktiviteter, men även frågor kring hälsa och välmående. Man har även en skyldighet att se till barnets bästa utveckling. Viktigt är också att barnet ska vara delaktig i besluten utifrån ålder och mognad. En vårdnadshavare behöver inte vara en förälder, trots att det oftast är så. (För vidare läsning kring vad en vårdnadshavare har för ställning kan du se till exempel r).

När det kommer till din situation förutsätter jag att trots att pappan till dina barn sitter i fängelse har ni gemensam vårdnad om barnen. Detta innebär att han fortfarande kan ta beslut kring barnen. Sådana beslut som rör barn och barnens vårdnad kan dock således enbart en vårdnadshavare ta. Din vän påstående stämmer på så sätt att hans flickvän inte kommer kunna besluta kring barnen så länge inte hon är vårdnadshavare. En vårdnadshavare kan visserligen skriva en fullmakt till den andra vårdnadshavaren när denna inte kan ta beslut på grund av att man t.ex sitter i fängelse, men inte till någon annan.

För att du ska ensam kunna ta beslut kring skolan, vården och dylikt krävs det alltså att han skriver fullmakten till dig. Om han inte vill göra det så kvarstår den drastiska alternativet för dig att söka om ensam vårdnad.

Hoppas detta gav svar på din fråga! Uppstår det fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91294)