FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/04/2017

Kan man teckna en försäkring i någon annans namn?

Hej, jag fick en klocka av en vän i födelsedagspresent. Vid köpet ingick en gratis försäkring som hon tecknade i mitt namn. Min fråga är nu om det är juridiskt möjligt att teckna en försäkring i någon annans namn? Kan jag bryta avtalet på något vis?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida någon annan kan teckna ett försäkringsavtal i ditt namn och om det i så fall är möjligt att träda ur avtalet.

Kan man teckna en försäkring i någon annans namn?

Ja, det är möjligt att teckna en försäkring i någon annans namn. Detta kan ske genom att en person (huvudmannen) ger en annan person (mellanmannen) fullmakt att ingå avtal i huvudmannens namn. En fullmakt ger mellanmannen en viss behörighet, vilket är en "gräns" för vad mellanmannen kan göra (om du ger din vän en fullmakt att köpa en bil åt dig har din vän agerat utanför sin behörighet om hon köper en cykel istället). Om mellanmannen (din vän) överskrider sin behörighet blir huvudmannen (du) som huvudregel inte bunden av avtalet (10 § avtalslagen).

Om du inte har gett din vän fullmakt att teckna avtalet kan du även vara bunden om avtalet har ratihaberats av dig. Ratihabition innebär enkelt uttryckt ett godkännande i efterhand. Som huvudregel gäller att din vän måste vara behörig att ingå avtal i ditt namn. Om din vän inte är behörig har du möjlighet att i efterhand godkänna avtalet, vilket t.ex. kan ske genom att du meddelar försäkringsbolaget att du godkänner avtalet. Jag utgår dock ifrån att du inte har godkänt avtalet.

Ratihabition kan dessutom, förutom genom ett direkt godkännande, ske genom s.k. konkludent ratihabition. Detta innebär att du, med vetskap om att din vän har agerat utanför sin behörighet, ändå uppfyller dina eventuella förpliktelser i avtalet (t.ex. genom att betala försäkringspremien). I det här fallet är försäkringen kostnadsfri, men jag misstänker att detta erbjudande endast gäller tillfälligt och att du förväntas betala efter en viss tid.

Kan man i så fall träda ur avtalet?

Mitt råd till dig är först och främst att kontakta försäkringsbolaget och förklara att din vän inte hade fullmakt att ingå ett försäkringsavtal i ditt namn. Eftersom du inte har gett din vän fullmakt att ingå avtalet finns inget juridiskt bindande avtal mellan dig och försäkringsbolaget, förutsatt att du inte har godkänt avtalet i efterhand (som nämnt ovan).

Ett försäkringsavtal kan dessutom alltid sägas upp så att det slutar gälla vid försäkringstidens utgång (3 kap. 3 § försäkringsavtalslagen). Jag vet inte exakt hur lång försäkringstiden är i ditt fall, men som huvudregel får en försäkringsperiod inte vara längre än ett år (3 kap. 2 § försäkringsavtalslagen).

Avslutande råd

Jag vet givetvis inte vad avtalet innehåller för eventuella förpliktelser, men det är troligt att det inte kommer att innebära några konsekvenser för dig att låta avtalet gälla den första försäkringstiden. Kontakta i så fall försäkringsbolaget och berätta att du vill behålla försäkringen den första försäkringstiden och att du inte vill att det förlängs.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning