Kan man tacka nej till arv till förmån för efterlevande sambo?

2021-03-08 i Sambo
FRÅGA
Hej! Vid dödsfall mellan ett äldre sambopar, ska den efterlevande begära bodelning vid bouppteckning? Vad händer om han inte gör det? Finns inget testamente och dem har bott i en bostadsrätt. Det finns 4 levande barn till paret, och ett som dött men har 3 levande barn. Alltså barnbarn till den som avlidit i paret. Kan alla arvtagare tacka nej till eventuellt arv till förmån för den sambon som lever.
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din frågeställning kommer vi behöva titta i ärvdabalken (här förkortat ÄB). Även sambolagen kommer att behöva användas i viss utsträckning (här förkortat SamboL).

Ska efterlevande sambo begära bodelning och vad sker om den inte gör det?

Eftersom ena sambon har avlidit räknas samboförhållandet som upphört (2 § första stycket 3p SamboL). På grund av sättet samboförhållandet har upphört tillfaller rätten att begära en bodelning enbart den efterlevande sambon (18 § SamboL). Samboegendomen är det som skulle fördelas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidna sambons arvingar. Till det räknas gemensam bostad likväl som bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det föreligger inget krav på att den efterlevande sambon ska begära en bodelning.

Om efterlevande sambo inte begär en bodelning kommer vardera sambo få behålla det som de själva äger. Det kan vara egendom som respektive sambo äger på grund av köp, gåva, arv eller liknande. Viss egendom kan däremot anses vara samägd, exempelvis om man införskaffat möbler gemensamt och bägge parterna med hjälp av sin inkomst bidrar till hushållets utgifter.

Kan arvtagare tacka nej till eventuellt arv till förmån till efterlevande sambo?

När det gäller makar kan man som arvinge avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (jfr. 3 kap. 9 § ÄB). Någon liknande regel finns inte vid samboförhållanden. För att en sambo ska vara arvsberättigad krävs det därför ett testamente vilket saknades. I ert fall så är det därför de fyra levande barnen och de tre barnbarnen som ärver allt (2 kap. 1 § ÄB). Att enbart tacka nej till arvet kommer inte att hjälpa den efterlevande sambon.

Det ni kan göra om ni vill att efterlevande sambo ska få tillgång till er del av arvet är att överlåta det. Den som överlåter får själv välja vem som ska ta del av arvet. Det saknas en uttrycklig reglering av överlåtelse av arv i ärvdabalken, men förfarandet är ändå möjligt vilket man man se i praxis (NJA 2001 s. 59). Såvida överlåtelsen är civilrättsligt giltig så kommer den som ni väljer att ge bort ert arv till att träda in som dödsbodelägare.

Jag skulle råda er att ta hjälp av en jurist för att vara säker på att allt blir rätt om ni känner er osäkra. Ni är varmt välkomna att ta hjälp av någon av Lawlines jurister, annars hoppas jag att mitt svar har rett ut oklarheterna för dig.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96608)