Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?

Vår pappa har dött, hans fru har inga barn. Dom hade testamente. Vi har efter önskan tagit ut vår laglott. I testamentet står att efter att pappa s fru avlidit skall vi barn till pappa ärva henne.

Hon har brorsbarn, ärver vi eller brorsbarnen henne. Trots att vi tagit ut vår laglott.

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att ni har tagit ut redan laglott och att det i eran pappas testamente står att ni ska ärva hans kvarlåtenskap efter att hans fru har avlidit. Nu undrar ni om det verkligen är ni som ärver kvarlåtenskapen då eller om det är hennes brorsbarn som gör det, med tanke på att ni redan har tagit ut eran laglott. Din fråga är successionsrättslig och regleras i Ärvdabalken (ÄB). För att svara på din fråga går jag först igenom arvsreglerna och gör sedan en bedömning av din situation.

Laglotten sätter enbart en nedre gräns för bröstarvingars arvsrätt

Av 7 kap. 1 § ÄB framgår att hälften av bröstarvingarnas arvslott utgör deras laglott. Detta innebär att hälften av den bortgångnes kvarlåtenskap ska tillfalla bröstarvingarna oavsett om ett testamente eventuellt föreskriver att bröstarvingarna ska ärva mindre än så. Regeln om bröstarvingars laglott utgör alltså den nedre gränsen för vad bröstarvingar har rätt att få ut som arv. Regeln innebär på inget sätt att ytterligare arv inte får tas anspråk av bröstarvingar som redan har fått ut sin laglott, utan syftar snarare att skydda bröstarvingar som annars skulle gå arvlösa om regeln inte fanns. Detta innebär att det inte finns något hinder för att bröstarvingar först tar ut sin laglott och senare i testamente av samma arvlåtare erhåller resterande egendom genom ett efterarv.

Bedömning av din situation

Att du och de andra bröstarvingar har fått eran laglott, hindrar inte att ni senare kan få ut resterande kvarlåtenskap genom förordnande i testamente. I ditt fall är det fråga om ett efterarv, eftersom din pappa har förordnat att hans egendom först ärvas av er när hans fru, som först erhåller kvarlåtenskapen, har gått bort. Laglotten eller din pappas efterlevande makes brorsbarn är således inget hinder för er att få ut resterande delen av arvet såsom din pappa har förordnat det i sitt testamente. Det ska påpekas att du och de andra bröstarvingarna endast är efterarvsberättigade för den delen av den efterlevande makens kvarlåtenskapen som motsvarar din pappas kvarlåtenskap. Resterande kvarlåtenskap, som är att anse som den efterlevande makens egna, ingår inte i den arvslotten ni är berättigade till.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000