Kan man ta upp fastighet till olika värden vid bouppteckning respektive arvsskifte?

FRÅGA
Kan i bouppteckningen fastighet värderas med taxeringsvärde, sen i arvskifte med försäljnings värdet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I den mån det går bör fastigheter tas upp till marknadsvärdet (försäljningsvärdet) vid en bouppteckning men av förenklingsskäl har man ansett det vara okej att ta upp fastighetens taxeringsvärde.

Bouppteckningen utgör sedan underlag för arvsskiftet. Det finns inget som hindrar att dödsbodelägarna tar upp tillgångarna till andra värden än de som har angetts i bouppteckningen så länge man är överens.

Det finns alltså inget som hindrar att en fastighet tas upp till taxeringsvärde i bouppteckningen men marknadsvärde vid arvsskifte.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll