FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott07/12/2020

Kan man ta tillbaka ett falskt vittnesmål?

hejsan. jag har ställt en kompis i dålig sits, hen ställde upp på att vittna falskt. själva brottet är rätt litet, ( en påbackning på min bil). kan man dra tillbaks på nått sätt så att jag tar smällen själv?

och jag antar att det blir böter på en sånhär sak.

de är en gammal bil som knappt har nått värde i sig.

mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kan man ta tillbaka ett falskt vittnesmål?
Till att börja med kan sägas att ett vittne som efter att ha avlagt ed, lämnar falska uppgifter vid en rättegång kan dömas för brottet mened. Det innebär att din kompis kan ha gjort sig skyldig till mened om hen ställde upp och vittnade falskt för dig när du stod anklagad för ett brott. Påföljden för mened är fängelse i högst fyra år. Om brottet bedöms som ringa, är det böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

När det kommer till om din kompis kan ta tillbaka sitt vittnesmål så beror det lite på hur lång tid som passerat. Eftersom jag saknar information hur långt du kommit i denna process så ska jag förklara rent allmänt. Om din kompis som möjligen gjort sig skyldig till mened frivilligt tar tillbaka sitt vittnesmål kan det påverka hens situation. Hen måste dock ha rättat felet innan en avsevärd olägenhet uppkommit, eller på något sätt avvärjt fara för en olägenhet. Om din kompis gör detta, får hen dömas till lindrigare straff. Det finns även en möjlighet att din kompis inte ska dömas till ansvar alls, om faran var liten, dvs. ringa och det inte var föreskrivet längre straff än fängelse i sex månader för gärningen (15 kap. 14 § brottsbalken).

Slutligen innebär det att det är upp till åklagaren om hen väcker åtal eller inte mot din kompis pga. mened. Vidare är det i sin tur domstolen som avgör om din kompis skulle dömas för mened och isåfall till vilken påföljd.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?