FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen31/03/2022

Kan man ta reda på om en person har körkort?

Jag vill veta om en viss person har giltigt körkort.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar, vilken kallas offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen [TF]). Förutsättningarna för att en handling ska vara allmän och därmed kan lämnas ut på begäran är att handlingen förvaras och är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). Transportstyrelsen är den myndighet som hanterar körkort och för register över detta. I detta fall rör det sig alltså om ett register som finns upprättat hos myndigheten vilket gör det möjligt att begära ut uppgifter ur registret.

I vissa fall kan rätten att ta del av en allmän handling begränsas (2 kap. 2 § TF samt Offentlighets- och sekretesslagen [OSL]). Här kan i detta fall exempelvis nämnas att ett körkorts referensnummer kan vara sekretessbelagt (18 kap. 10 § OSL). Uppgiften om en person innehar körkortsbehörigheter bör du dock kunna begära ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Min rekommendation är att du vänder dig till myndigheten genom epost eller telefon och begär ut uppgifterna med hjälp av namn och personnummer på personen det rör.

Hoppas du fick svar på din fråga. Välkommen att kontakta oss igen i framtiden om du har fler frågor.

Vänligen,

Jakob JohanssonRådgivare