Kan man ta över fastigheten från sin sambo?

2018-10-07 i Sambo
FRÅGA
Hej. Jag har nyligen blivit sambo. Jag har flyttat in i hans fastighet som han äger. Han har 4 barn från en tidigare äktenskap och jag har 2 barn.Jag känner mig otrygg. Vad händer MIG om han dör plötsligt?Hur kan vi se till att jag kan bo kvar i hemmet?Vad har jag för rättigheter?Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med har inte sambor arvsrätt efter varandra. Trots det har man i samboförhållande ändå viss lagstadgad trygghet, även om den inte alls är lika långtgående som vid äktenskap. Det finns alltså möjligheter för en sambo att bo kvar i den avlidnes bostad, det gäller dock endast om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. I och med att det rör sig om en fastighet i ditt fall finns det ingen möjlighet för dig att ta över bostaden. Därför krävs det att ni skriver ett testamente, detta är dock inte heller helt vattentätt. Det bästa sättet att skydda sig ekonomiskt på lång sikt och vid plötsliga händelser är istället att gifta sig.

Vilken lag som gäller

I och med att du och din partner är sambos tillämpas sambolagen och inte äktenskapsbalken, sambolagen (SL) 1 §.

Är lägenheten samboegendom?

När en av samborna dör eller vid separation kan en bodelning bli aktuell, alltså att man ska dela den gemensamma egendomen. Detta gör man ifall någon av samborna begär det, SL 8§. Det som ska delas är endast det som är "samboegendom". Det är enbart gemensam bostad och gemensamt bohag som kan vara samboegendom, inte pengar till exempel. Det som är samboegendom är den bostad eller bohag som har köpts med tanken att det ska användas gemensamt, SL 3 §. Alltså kan din sambos fastighet vara samboegendom om han köpte den efter att ni blev ihop med tanken att ni skulle bo där tillsammans.

Men i det här fallet låter det som att han ägde fastigheten innan ni blev ett par i och med att du skriver att du har flyttat in hos honom. Om så är fallet är utgångspunkten att fastigheten inte är samboegendom.

Vad som händer om en sambo avlider

Ifall din sambo skulle dö ska en bodelning äga rum om du väljer det, SL 8 §. Det som delas vid en bodelning är alltså endast de saker som är samboegendom, vilket jag ovan nämnt. Det innebär alltså att huset inte ingår i bodelningen.

Det finns dock några specialregler vad gäller rätten att överta bostaden trots att det inte är samboegendom. Dessa gäller dock endast om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt, och det finns särskilda skäl för det, SL 22 §. I ditt fall rör det sig om en fastighet, vilket gör det omöjligt för dig att ta över bostaden.

Vad kan ni skriva i testamentet?

Sambor har inte arvsrätt efter varandra. Däremot kan sambor skriva ett testamente ihop och t.ex. kan din sambo testamentera fastigheten till dig. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav uppfylls. Dessa är att det ska bevittnas av två personer, samt att dessa två inte ska vara släkt i rätt upp- eller nedstigande led med dig eller din sambo, enligt Ärvdabalken (ÄB) 10:1 och 10:4.

Din man kan till exempel testamentera fastigheten till dig för att du ska ha möjlighet att bo kvar där om han avlider. Det finns dock regler som gör att din man kanske inte kan testamentera fastigheten till dig. Hans barn har nämligen en laglig rätt att få en viss del av arvet, ÄB 7:1. I detta fall har de fyra barnen rätt att få minst 1/8 av sin fars arv. Fastigheten är en del av arvet och om testamentet gör det omöjligt för barnen att få ut sin lagstadgade del kan det ogiltigförklaras.

Sammanfattning

Det finns alltså ingen laglig rätt för dig att ta över din partners fastighet om han skulle gå bort. Sambos har inte alls lika bra skydd som makar. Om man vill trygga sin ekonomi på lång sikt är det därför alltid att rekommendera att man gifter sig. Därför skulle jag föreslå att du och din sambo kollar på vad som passar bäst för er. Ifall ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan ni få hjälp med det hos en av våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (394)
2019-10-16 Dold samäganderätt vid samboende
2019-10-15 Hur ska skulder på samboegendom täckas då ena sambon avlider?
2019-10-14 "Enskild egendom" får endast verkan vid bodelning och inte arvsrätt
2019-10-02 Vilka rättigheter har en efterlevande sambo till den gemensamma bostaden?

Alla besvarade frågor (73747)