Kan man ta del av gamla domar?

FRÅGA
Hej! Jag vill gärna läsa Lasermannens brottmålsdomar. Men jag kan inte hitta de, förmodligen har de redan gallrats ut då det hunnit gå så lång tid. Är det möjligt att på annat sätt hitta domarna och hur kan jag göra då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om, och i så fall hur, man kan ta del av gamla domar.

Genom offentlighetsprincipen har alla i Sverige en rätt att ta del av allmänna handlingar så länge dessa inte är belagda med sekretess (2 kap. 1 och 2 §§ Tryckfrihetsförordningen). Domar räknas som allmänna handlingar varför det är möjligt att begära ut dem direkt från domstolarna där de förvaras.

Om du vill läsa en särskild dom ska du därför vända dig till den domstol som har meddelat domen i fråga. Du kan således försöka att ta reda på vilken domstol som har dömt i målet du vill läsa och därefter kontakta dem. Märk väl att domstolen kommer att genomföra en sekretessprövning av handlingen innan de lämnar ut den. Skulle de bedöma att den omfattas av sekretess kommer den inte att lämnas ut. Information om hur du gör för att begära ut domar kan du hitta här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (334)
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag
2021-03-31 Hur tar jag reda på om någon har körkort?
2021-03-31 Ta del av en förundersökning

Alla besvarade frågor (91064)