Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?

Jag blev åtalad för fortkörningsböter via bild från fartkameran. Det var inte jag och jag blev inte dömd. På Mrkoll står det att jag finns med i nåt straffregister/ brotts register. Hur vet jag vilket/ var det finns å hur kan man få bort det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga undrar du hur man ser vad som står i sitt belastningsregister och om man kan ta bort uppgifter om sig själv från Mrkoll.

Allmänna handlingar och belastningsregister

Offentlighetsprincipen innebär en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Uppgifter ur belastningsregistret är sekretessbelagda uppgifter och får endast lämnas ut i enlighet med vad som sägs i lagen om belastningsregister (35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Som privatperson har du enbart rätt att begära uppgifter ur ditt eget register och andra privatpersoner kan inte begära uppgifter om dig (9 § lagen om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller inte enbart uppgifter om domar, utan det kan även handla om ordningsbot, kontaktförbud etc. Du läsa mer om hur man begär ut sitt belastningsregister på Polisens hemsida (här).

Får en hemsida publicera information om belastningsregister?

MrKoll publicerar information inhämtad från myndigheter, som redan tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Informationen kan handla om domar i brottmål, tvistemål eller strafförelägganden, men detta omfattar inte en individs fullständiga belastningsregister. För publiceringen har Mrkoll ett utgivningsbevis som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inte för verksamheter som fått ett utgivningsbevis. Den verksamhet som Mrkoll bedriver är alltså laglig.

Har man rätt att ta bort uppgifter om sig själv?

I dagsläget kan man inte ta bort sig själv Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om respektive hemsida själv raderar domen från deras databas. Min rekommendation är att kontakta Mrkoll och be om att få bli borttagen från respektive hemsida, men de har ingen skyldighet att ta bort information som redan finns tillgängliga som allmänna handlingar kopplade till ditt namn.

Sammanfattningsvis, Mrkoll har rätt att publicera information om dig som redan är allmänna handlingar, om du vill ta bort information rekommenderar jag dig att kontakta hemsidan. Du har rätt att begära ut ditt eget belastningsregister från Polisen, men man har ingen möjlighet att ta bort några uppgifter från sitt eget register utan det gallras bort efter en bestämd tid eller om dom, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts (16 § lagen om belastningsregister) .

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie CronenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo