Kan man stryka del av sitt testamente? Testamentens originalitet

2021-01-06 i Testamente
FRÅGA
Om jag stryker bort en del av texten i mitt testamente, måste det göras om? Ska detta bevitnas?Vidare, är det bara originalet som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att du kan stryka över en del av ditt testamente utan att det måste göras om. Det beror dock på om det rör sig om en återkallelse eller en ändring av testamentet. Är det en återkallelse behöver det inte bevittnas, är det däremot en ändring så gäller samma krav som vid upprättandet av testamentet. I det följande redogör jag mer djupgående för vad som gäller vid respektive tillvägagångssätt och jag förklarar även slutligen vad som gäller om testamentets originalitet.

Reglerna om testamenten finner du i ärvdabalken (hädanefter ÄB).

Återkallelse av testamente

En återkallelse av ett testamente kan ske på flera olika sätt, även om det säkraste är att man förstör det genom att exempelvis riva sönder det. Man kan emellertid även välja att enbart återkalla en del av testamentet. Detta kan du göra genom att exempelvis stryka över den delen av testamentet som du inte längre vill ska gälla. Det viktiga är att du på ett tydligt sätt har tillkännagett att testamentet, eller delar av det, inte längre ska gälla (10 kap. 5 § ÄB).

Vid återkallelse finns det inga formkrav, oavsett om det rör sig om återkallelse av testamentet i sin helhet eller bara en del utav det. Det behöver därför varken göras om eller bevittnas på nytt.

Ändring i testamentet

Om det däremot är så att du vill göra en ändring i ditt testamente som inte enbart är att anse som en återkallelse blir situationen dock en annan. För det fallet att du exempelvis stryker över en testamentstagares namn och skriver dit ett nytt namn istället, så rör det sig inte längre enbart om en återkallelse utan även om ett tillägg. För att dylika ändringar i ett testamente ska vara giltiga krävs detsamma som gäller vid upprättande av testamente (10 kap. 6 § ÄB).

Formkraven för att upprätta ett testamente (och således även för att ändra ett sådant) är att det ska göras skriftligen samt undertecknas av testatorn och två stycken vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Är det bara originalhandlingen som är giltig?

För att ett testamente ska vara giltigt är utgångspunkten att det måste röra sig om originalet. En annan tillämpning skulle nämligen innebära att man bortsåg från kravet på att testamenten ska upprättas skriftligen enligt vad som redogjordes för precis ovan.

En kopia av ett testamente kan dock vara giltig förutsatt att den överensstämmer med originalhandlingen och att denna originalhandling uppfyller formkraven för ett giltigt testamente. Det kan emellertid vara svårt att bevisa kopians enlighet med originaltestamentet om inte även originalet kan uppvisas.

Jag hoppas att du fick hjälp med dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2821)
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

Alla besvarade frågor (91353)