FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/09/2022

Kan man starta ett aktiebolag med skulder?

Hej. Behöver rådgivning kring aktiebolag och skulder. Om en person vill starta ett aktiebolag och har privata skulder, hur ska man bäst gå tillväga? Jag förstår att ett aktiebolag är en egen juridisk person. Jag förstår också att kronofogden kan utmäta om man tar ut lön eller aktier i ett aktiebolag. Men om personen i fråga inte äger aktier i bolaget utan endast startar det? Och jag antar att de heller inte kan utmäta aktiekapitalet då det tillhör bolaget?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om aktiebolag hittar du i Aktiebolagslagen, ABL.

Vad krävs när du ska starta ett aktiebolag?

Ett aktiebolag bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, som i lagen kallas för stiftare, 2 kap. 1 § ABL. Vem som helst kan starta ett bolag, så länge personen inte är underårig, i konkurs, har förvaltare eller näringsförbud, 2 kap. 2 § ABL. Du får alltså starta ett aktiebolag trots att du har skulder. Vid bolagsbildningen ska en stiftelseurkund tecknas i enlighet med 2 kap. 3 p.1 § ABL, som hänvisar till 2 kap. 5-10 §§ ABL.

Ett aktiebolag behöver dock ett aktiekapital, 1 kap. 4 § ABL. Det innebär alltså att du, om du ensam startar bolaget, måste tillskjuta aktiekapital till bolaget. För närvarande gäller det att aktiekapitalet ska uppgå till minst 25 000 kr, 1 kap. 5 § ABL. Det innebär alltså att du måste sätta in 25 000 kr i aktiekapital på ett konto som kommer tillhöra bolaget. Beloppet behöver i och för sig inte representeras i pengar, utan kan vara egendom som är till nytta för företaget, s.k. apportegendom, 2 kap. 18-19 §§ ABL.

Om det är så att du vill starta bolaget med någon annan, kan den personen ensam teckna sig för samtliga aktier. Detta framgår av 2 kap. 3 § p. 2 ABL, som säger att aktierna kan tecknas av antingen en eller flera stiftare. Aktieteckningen blir bindande för aktietecknaren när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare, 2 kap. 12 § ABL, vilket innebär att den som åtagit sig att stå för aktierna är tvungen att också göra så.

Kan kronofogden utmäta dina skulder hos bolaget?

Som du vet så hänger inte din personliga ekonomi och aktiebolagets ekonomi ihop, vilket indirekt framgår av 1 kap. 3 § ABL, eftersom aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Omvänt gäller även självklart.

Däremot om du i framtiden tar ut pengar från bolaget i form av aktieutdelning kan såklart kronofogden utmäta dessa utdelningar då utdelningarna blir del av din privatekonomi. Men kronofogden har som sagt ingen rätt att utmäta pengar ur ditt aktiebolag för dina skulder.

Sammanfattning

Att ha privata skulder är i sig inget hinder mot att starta aktiebolag, men om du redan har skulder kan det ju vara svårt att få ihop 25 000 kr i aktiekapital utan att kronofogden undrar vart du fick de pengarna i från. Alternativet är då att du startar bolaget tillsammans med någon annan, som står på alla aktier tills vidare eller att du står på ett mindre antal. Som du säger kan i vilket fall kronofogden inte utmäta aktiekapitalet eftersom de tillhör aktiebolaget i egenskap av juridisk person. Äger du dock aktier och får utdelning kan de komma att ta den, men det säger sig självt eftersom det då blir en del av din privatekonomi.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna om något var oklart eller om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”