Kan man starta ett aktiebolag med enbart apportegendom?

2018-11-01 i Bolag
FRÅGA
Jag har en fråga angående att starta aktiebolag och hur man kan använda aktiekapitalet på 50 000 kr. Jag planerar att starta ett företag som kommer jobba med homestyling av bostäder inför försäljning. Detta innebär att jag behöver köpa in möbler och inredning som sedan kommer att användas under stylingarna och stå kvar i bostäderna under 4 veckor. Alltså kommer säljarna att köpa min tjänst samt hyra möblerna och inredningen. Jag undrar om jag kan använda de 50 000 kronorna till att köpa in möblerna till företaget? Alltså kan jag starta ett aktiebolag med stylingsmöblerna som apportegendom för att täcka det som krävs som minsta aktiekapital vid bolagsbildningen?
SVAR

Hej!

Jag förstår din fråga som att du undrar ifall du kan starta upp ett aktiebolag där du betalar aktiekapitalet med apportegendom istället för pengar.

I mitt svar kommer jag först att redogöra för hur lagregleringen kring startkapitalet och apportegendom ser ut. Sedan kommer jag att skriva om ett alternativt sätt att starta upp aktiebolaget på och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

Eftersom din fråga handlar om aktiebolag blir aktiebolagslagen (ABL) tillämplig.

Kan du starta ett aktiebolag med apportegendom?

Precis som du nämner så måste aktiekapitalet för ett aktiebolag minst uppgå till 50 000 kr, se ABL 1 kap. 5 §. Dessa 50 000 kr kan antingen bestå av pengar men även apportegendom, se ABL 2 kap. 6 §. Ifall man väljer att använda sig av apportegendom istället finns det dock vissa saker att tänka på.

För det första måste apportegendomen värderas. Värderingen ska göras av en revisor och egendomen får inte värderas högre än det verkliga värdet, se ABL 2 kap. 6 §. Det är alltså fullt möjligt att använda dig av möblerna som apportegendom, men marknadsvärdet på möblerna måste vid värderingstidpunkten uppgå till minst 50 000 kr.

För att kunna betala företagets aktiekapital med apportegendom måste du även skriva in det i stiftelseurkunden, se ABL 2 kap. 7 §. Stiftelseurkunden behöver även redogöra för hur värderingen av apportegendomen har skett och vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som beaktats när värderingen gjordes, se ABL 2 kap. 7 §.

Alternativt sätt att starta aktiebolaget på

Det är alltså fullt möjligt för dig att starta aktiebolaget genom att använda dig av möblerna som aktiekapital. Det finns dock ett alternativ sätt som ofta brukar vara smidigare, vilket är att starta aktiebolaget genom att faktiskt tillföra 50 000 kr som betalning för aktiekapitalet och sedan låta bolaget köpa möblerna av dig för pengarna. Slutresultatet kommer alltså bli samma, bolagets tillgångar kommer vara möblerna men du slipper att anlita en revisor, värdera apportegendomen och skriva in allting i stiftelseurkunden. Detta förutsätter såklart att du har tillgång till 50 000 kr, har du inte det är apportegendom ditt bästa alternativ

Sammanfattning

Det är inga problem att betala aktiekapitalet för ditt bolag med apportegendom, men apportegendomen måste värderas till minst 50 000 kr av en revisor. Du måste även skriva in att aktiekapitalet betalas med apportegendom i stiftelseurkunden och även redogöra för hur värderingen har gjorts. Ett alternativ om du har tillgång till 50 000 kr är att betala aktiekapitalet med de pengarna och sedan låta bolaget köpa möblerna av dig för 50 000 kr. Slutresultatet kommer bli samma men du slipper att anlita en revisor och redogöra för detta i stiftelseurkunden.

Du kan alltså starta ditt bolag med möblerna som apportegendom förutsatt att de värderas till minst 50 000 kr.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (523)
2019-03-20 Klander av bolagsstämmobeslut om vinstutdelning
2019-03-15 Aktieägares rättigheter och skyldigheter
2019-03-09 Fråga om överlåtelse av aktiebolag. Vad ska man tänka på, och vad gäller om det finns skulder?
2019-03-06 Ansvar vid aktiebolag

Alla besvarade frågor (66984)