Kan man stämma någon i domstol efter klandertiden av arvskifte har gått ut?

2020-10-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Kan man stämma någon i domstol efter klandertiden har gått ut? Detta gäller ett arvskifte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Klander av arvskifte

För att klandra ett arvskifte ska du göra det senast fyra veckor efter att du delgetts skifteshandlingen. Du klandrar arvskiftet genom att väcka talan mot de övriga dödsbodelägarna hos den domstol som finns i den avlidnes hemort. Detta kan utläsas genom17 kap 8 § ÄktB som tillämpas analogt i detta fall. Har du inte väckt talan inom klandertiden (dvs fyra veckor), har du ingen möjlighet att klandra skifteshandlingen längre. Du kan läsa mer om arvskifte och klander av arvskifte här.

Hoppas du fått svar på din fråga, återkom annars gärna med en ny!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89914)