Kan man stämma någon i domstol efter klandertiden av arvskifte har gått ut?

2020-10-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Kan man stämma någon i domstol efter klandertiden har gått ut? Detta gäller ett arvskifte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Klander av arvskifte

För att klandra ett arvskifte ska du göra det senast fyra veckor efter att du delgetts skifteshandlingen. Du klandrar arvskiftet genom att väcka talan mot de övriga dödsbodelägarna hos den domstol som finns i den avlidnes hemort. Detta kan utläsas genom17 kap 8 § ÄktB som tillämpas analogt i detta fall. Har du inte väckt talan inom klandertiden (dvs fyra veckor), har du ingen möjlighet att klandra skifteshandlingen längre. Du kan läsa mer om arvskifte och klander av arvskifte här.

Hoppas du fått svar på din fråga, återkom annars gärna med en ny!

Hälsningar,

Julia Lax
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (687)
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (98572)