Kan man som privatperson stämma styrelsen i ett kommunalt bolag?

2019-06-14 i Bolag
FRÅGA
Hej, jag undrar om en medborgare, eller en grupp av medborgare, kan stämma styrelsen i ett kommunalt bolag? Anledning skulle vara att styrelsen inte utfört sitt jobb enligt direktiven. Det kommunala bostadsbolaget har genom inkompetens, korruption eller dylikt slarvat bort 240 miljoner på ett renoveringsprojekt. En väldigt ytlig utredning visade på inkompetens. Sen tystas frågan ner. Jag tänkte att medborgarna är ju ytterst ägare till bolaget. Likt aktieägare.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kommunala bolag lyder under ett antal olika föreskrifter, bland vilka kommunallagen (KL) och aktiebolagslagen (ABL)(i det fall det rör sig om ett aktiebolag, vilket det i de flesta fallen gör när kommuner bedriver verksamhet i bolagsform) är de två mest framstående exemplen. Kommunallagen sätter upp krav på att bolaget bedrivs enligt det kommunala ändamålet och övriga förutsättningar för bedrivandes av verksamheten i bolagsformen. Bolagets styrning dikteras sedan av reglerna och principerna i aktiebolagslagen. Det finns dock en klar motsägelse i de båda lagarna som styrverktyg, eftersom KL dikterar kommunala ändamål med verksamheten och ABL är anpassad efter verksamheter vars främsta syfte snarare som utgångspunkt är vinstmaximering för aktieägarna.


En styrelse i ett bolag, oavsett om bolaget är kommunalt eller privatägt, kan dock inte hållas rättsligt ansvarig för inkompetens (dvs för dåliga affärsbeslut). Däremot kan de alltid avsättas av bolagsstämman utan någon vidare motivering. Det är grundläggande för ett aktiebolag att ägarna utser styrelsen och det är därför även ägarna som bör stå förlusten om ledamöterna sedan visar sig sakna den kompetensen som erfordras för uppdraget. I kommunala bolag är det (oftast) kommunfullmäktige som bestämmer kring tillsättande och avsättande av styrelsen i det kommunala bolaget, och hur detta sker är oftast angivet i bolagsordningen.

Det kan också vara bra att komma ihåg att kommunala bolag inte får ha som syfte att eftersträva vinst, utan bolagets syfte ska vara att eftersträva det kommunala ändamål som det skapats för att tillgodose.


Den största möjlighet du har att påverka bolagsstyrelsens sammansättning är troligtvis att påtala ditt, och ditt sällskaps, missnöje med styrelsen för kommunfullmäktige. Dessa är nämligen de enda som har möjlighet att påverka styrelsens sammansättning. Att ansvaret på detta sätt flyttas ut från den offentliga verksamheten till en egen juridisk person är en av de nackdelar, ur en demokratisk synpunkt, som lyfts fram i diskussionen om de kommunala bolagen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86450)