FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/10/2018

Kan man som fullmaktsvittne drabbas av några konsekvenser?

Bevittna fullmakt.

Hej. Jag och min fru bevittnade en fullmakt. Kan vi råka illa ut på grund av det? Fullmakten gällde att en person överlät till en annan att teckna hyreskontrakt. Vi känner ju inte personerna och i efterhand så blev jag lite fundersam kring konsekvenserna av detta. Vi skrev under med namn, namnförtydligande och datum. Tacksam för svar .

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kort svara på din fråga: Nej, du och din fru kommer inte att drabbas av några konsekvenser genom att ni har bevittnat ett upprättande av fullmakt.

Varför finns det krav på att vissa rättshandlingar ska bevittnas?

Avtalslagen uppställer inga krav på att en fullmakt ska ha bevittnats, för att vara gällande. En fullmakt behöver inte ens vara skriftlig för att vara giltig, utan det räcker med en muntlig fullmakt. Ur en bevisningssynpunkt är det givetvis mer tryggt att ha en skriftlig fullmakt, som man kan visa upp om en eventuell tvist skulle uppstå. Att man har vittnen som har varit med och bevittnat när parterna (fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren) upprättade fullmakten, styrker fullmaktens giltighet ytterligare och gör att man inte kan hävda att det är en falsk fullmakt eftersom vittnen har varit närvarande vid upprättandet.

Vilken funktion fyller vittnena?

Som vittnen är ni en utomstående part som endast bekräftar att fullmakten har upprättats och skrivits på av såväl fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Skulle en tvist mellan dessa två uppkomma, exempelvis om fullmaktsgivaren plötsligt påstår att fullmaktstagaren inte alls hade en fullmakt att företräda honom/henne, har man era underskrifter som en form utav intygande att detta faktiskt är fallet.

Vad kan krävas utav dig och din fru?

Det som på sin höjd kan bli aktuellt för dig och din fru, är att ni tillfrågas att vittna kring hur det gick till när fullmakten skrevs. Det är dock osannolikt att det behöver gå så långt vid en eventuell tvist, eftersom man redan på den fysiska fullmakten dels kan se vad fullmaktstagaren hade rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning, och dels har man era underskrifter som intygar att både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren var med och skrev fullmakten gemensamt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du undrar över något mer kring detta kan du kommentera här nedan, så svarar jag så fort jag kan.

Vänliga hälsningar,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning