Kan man som förälder välja vem som ska utses till vårdnadshavare för barnet i händelse av dödsfall?

2017-12-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! I den händelse att jag och min sambo dör, kan vi på ngt sätt i förväg förhindra att vår dotter hamnar hos en nära släkting som vi tycker är oerhört opassande? Vi har flera personer som vi kan tänka oss att hon kan bo hos (både av vår släkt och vänner), men vi vill verkligen försäkra sig om att hon inte hamnar i en viss familj som finns i vår närmsta famiiljekrets. (Familjen är "prickfri" på pappret, men inte i våra ögon). Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad om barn återfinns i Föräldrabalken (FB).

Lagen stadgar att i det fall att båda föräldrarna som samtidigt är vårdnadshavare dör så ska rätten anförtro vårdanden om barnet till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Till vårdnadshavare utses den som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10 a § 1 st. FB). Om föräldrarna har uttryckt önskemål om vem som ska förordnas till vårdnadshavare ska detta önskemål följas, om det inte är olämpligt (6 kap. 10 a § 4 st. FB).

Ni har alltså möjlighet att via testamente eller annan rättslig handling ange era önskemål om vem eller vilka personer som ni vill (och inte vill) ska få vårdnaden av er dotter i händelse av er gemensamma bortgång. Det är dock som sagt domstolen som i slutändan fattar detta beslut och ni kan således inte på egen hand förhindra att denna släkting kan komma att utses till vårdnadshavare. Det är alltid barnets bästa som har avgörande betydelse för alla beslut gällande vårdnadsfrågor (6 kap. 2 a § FB) och skulle rätten därmed anse att dessa personer inte vore lämpade att ta hand om er dotter så kommer inte vårdnaden att tilldelas dem.

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?